Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Ølgod Kirke

Ølgod Kirke 

ribe oelgod 101

Ølgod-Strellev Pastorat – Varde Provsti – Ribe Stift – Øster Horne Herred – Ribe Amt

Ølgod Kirke ligger i den vestlige del af byen. Ølgod sogn nævnes første gang i midten af 1300-tallet. Sognet har formodentlig siden 1500-tallet hørt sammen med Strellev sogn. For enden af kirken mod øst sidder der på ydersiden et udhugget mandshoved og en løve i relief. Manden skal muligvis forestille Jesus Kristus. Det udhuggede hoved er dog også blevet forbundet med historien om Hejbøl-bonden, der kæmpede mod et uhyre inde i Ølgod Kirke. Ofte er kirker blevet bygget på steder, hvor der tidligere har været trækirker eller andre helligsteder. Udgravninger under en restaurering i 1959 tyder dog på, at der ikke har ligget en trækirke på stedet forud for den nuværende kirke. Kirken er bygget i romansk stil. Den er hele 31,5 meter lang. Kirken er formentlig bygget omkring 1200. Det ser ud til, at der ikke har været afbrydelser i byggeriet. Tårnet er bygget omkring år 1500. Der er adgang til tårnet uden for kirken på nordsiden. Oprindeligt har der ikke været våbenhus ved kirken, men formodentlig i senmiddelalderen har man bygget to våbenhuse, i syd og nord (til hhv. mænd og kvinder). Våbenhusene er blevet revet ned i 1760. Det nuværende våbenhus er opført i 1960 med toilet og underliggende fyrrum. Inde i kirken ses der mellem skib og kor et hul i væggen, som giver udsigt op til alteret. Man mener, at det er lavet i 16-1700-tallet, for at man kunne følge med i altertjenesten fra Lindbjerg-stolene. Hullet har i en periode været muret til, men blev genåbnet under restaureringen i 1960.Der er fundet rester af kalkmalerier i forbindelse med restaurering af kirken, men ingen har været tydelige nok til at kunne bevares. Døbefonten er af malm og stammer fra 1455. Den er temmelig sjælden. Fonten stod fra 1911 til 1960 midt i koret. Granitdøbefonten, som står i nordsiden af kirken, hvor der før har været en indgang, er muligvis forgængeren til denne font. Den blev fundet under pløjning af en mark i Vallund. Krucifikset er fra omkring 1520. Det er 192 cm højt. Figuren har indtil midten af 1800-tallet hængt over indgangen til koret. Derefter kom det til at hænge på nordvæggen i skibet, hvor det stadig har sin plads. Træværket i kirken er fra efterreformatorisk tid. Altertavlen er et højrenæssancearbejde, der er sat op i 1596. Prædikestolen er fra 1609. Forrest i bænkerækkerne er Lindbjerggårds herskabsstole, som er sat op omkring 1640. Billedskæreren, der har udarbejdet Lindbjerggårdstolene, har tilsyneladende samtidig lavet nye figurer til altertavlen samt udført fontehimlen over døbefonten. Alterbordet er bygget i 1960. Et ældre alterbord står bag det nuværende. Altertavlen er istandsat i 1899, og i den forbindelse blev de oprindelige malerier fra 1596 på de tre tavler malet over. Alterskranken/knæfaldet er fra cirka 1880. Prædikestolen er fra 1609. Opgangen (trappen) er fra 1760, hvor prædikestolen er flyttet til sin nuværende plads. Man formoder, at den tidligere har været placeret i det sydøstlige hjørne af skibet. Stolestaderne er fra slutningen af 1500-tallet. Bænkene er fra 1960. Der har oprindeligt været tre rækker stolestader i kirken, men p.g.a. manglende siddepladser blev dette i 1600-tallet ændret til to. Omkring 1760 blev der opført en lukket pulpiturstol i det nordvestlige hjørne af skibet. Det havde loft og vægge, og da det var sat op, foretrak Lindbjerggårds ejere at sidde her i stedet for på de forreste stole. I 1873 blev den øverste del af pulpiturstolen taget ned og brugt som lysthus i krohaven, før det endte som hønsehus. Der har i koret været forskellige stole og andet, som i tidens løb er blevet fjernet. Ved siden af døbefontens nuværende placering har der f.eks. været en skriftestol fra 1760, som i 1911 blev flyttet ud til fordel for et skab og et lille præsterum med forhæng. Af diverse optegnelser fremgår det, at man har konstrueret forskellige møbler til kirken ud af gamle gavle og paneler. En stor egekiste forsvandt fra kirken i 1760’erne. Kirkeejeren blev af sognebørn beskyldt for at have taget jernet af kisten og have slået træet i stykker. Ejeren svarede, at kisten var ubrugelig og tog alt for meget plads, og at den var ”et gammelt skrummel aflads-kasse fra papisternes tider”. Desuden anførte han at han havde fået lavet to skabe til kirken som afløsning for kisten. Pengeblokken, der er placeret ved indgangen, er fra ca. 1815. På Ølgod museum findes desuden en fattigbøsse af jernblik med påskriften ”Til de Fattige”. Den er fra slutningen af 1800’erne. På museet findes også en indsamlingsbøsse fra omkring 1877 til opførelsen af Bejsnap Kirke, hvor der på en plade står skrevet: ”Til en Kirke i den østlige Del af Ølgod Sogn. Hvo karrigen saaer, skal og karrigen høste, og hvo som saaer i Velsignelse, skal og høste i Velsignelse. Gud elsker er glad Giver”. På væggen op til koret i den sydlige side hænger et stort epitafium fra omkring 1606, som viser sognepræst Søren Jensen Buch og hans to hustruer. Foran den første hustru er deres 7 børn afbildet, foran den næste er 10 børn afbildet. Kun et af børnene er klædt i sort, mens resten bærer hvidt tøj. Formodentlig vil man med de hvide klæder vise, at de 16 af børnene døde, mens én dreng overlevede. Epitafiet hang oprindeligt på korets nordvæg.

Skrevet af Else Juul ud fra oplysningerne i Danmarks Kirker på Kirkens hjemmeside

Tilbage til Ribe Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne