Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Brede Kirke

Brede Kirke 

Brede Pastorat – Tønder Provsti – Ribe Stift – Tønder, Højer og Lø Herred – Tønder Amt

Brede Kirke er som de fleste kirker her i Sydvestjylland en middelalderkirke fra Valdemarstiden. Brede Kirke blev oprindeligt indviet til Skt. Laurentius Selve bygningen er - for de ældre deles vedkommende - opført i begyndelsen af 1200-tallet.
Kirken blev i 1251 underlagt Løgumkloster som en foræring fra Kong Abel. Problemet var bare, at kongen ikke ejede kirken.
Kirken blev 1722 ændret, så den blev længere. Man brugte de middelalderlige granitkvadre forneden til vindueshøjde og afsluttede med mursten. På nordsiden ses endnu den gamle romanske mur.
Kirkens indre er præget af varme og rolige farver, der skaber et hyggeligt og smukt rum.
Seværdig er også vestpulpituret fra 1611 og nordpulpituret fra 1692 med bibelske billeder. "Burene" på nordpulpituretm er fra 1822. De kunne lejes af sognets besiddende folk og gav indtægt til kirken derved.
Brede kirke har, som de fleste andre kirker, alteret placeret i den østre ende og tårnet mod vest. I den vestre ende er der et pulpitur, hvorpå orglet er placeret. Det er det ældste af pulpiturerne i kirken.
Mod nord, det vil sige i kvindesiden har man senere tilføjet et ekstra pulpitur. På dette pulpitur findes en række loger, burene, som de mere velhavende i sognet kunne leje, således at man kunne overvære gudtjenesterne lidt hævet over de almindelige kirkegængere.
Ved prædikestolen og altertavlen er bemalingen (staffering) bevaret fra 1775 og er holdt i varme farver.
Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er en typisk Tønder-model, som man kan møde i mange andre kirker på egnen. Alligevel adskiller den sig fra andre på grund af bemalingen - Stafferingen - som er udført af Johan Conrad Colp samtidig med alteret.
Der er 6 felter med forskellige motiver. På billederne ses:

1. Jesus forkyndelse for hyrderne.
2. Jesus dåb.
3. Jesu fødsel
4. Korsfæstelsen.
5. Opstandelsen.
6. Himmelfart.

I altertavlen har samme kunstner, Johann Colp, indsat et nadverbillede, hvor der drikkes øl.
På pulpituret har man lavet en række loger, som før i tiden blev lejet ud til egnens rigeste
Et epitafium fortæller en grum historie om sømanden Jørgen Martensen, som blev slået ihjel af sørøvere.
Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet, men er malet i de nuværende farver omkring 1775.
Fra den tid stammer også det farverige alterbillede af Jesu nadver med disciplene, hvor kunsteren -Johann Colp- har sat øl på bordet som uundværlig selvfølge og malet billedets giver i "herremandstøj" fra 1600-tallet som en af disciplene og sat sig selv i glas og ramme over Jesus.
Billedet er vendt tilbage til altertavlen i 1986 efter i 100 år at være forvist til tårnrummet, fordi det var "menigheden til foragelse". Frem til 1986 havde man isat et mere "stuerent" billede: Jesus og den bodfærdige synderinde". Dette billede hænger til gengæld idag i tårnrummet.
Modelskibet er opsat i 1942 og er en model af en tremastet jernbark fra Fanø, der blev bygget i Hamborg 1876. Skibet forliste ved Madagascar i 1906. Det oprindelige navn på skibet var Tersera. Men ved opsættelsen i Brede kirke valgte man at give det navnet Dagmar. Det betyder den fredssæle og det havde vel lidt symbolsk betydning i 1942 under besættelsen.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Ribe Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne