Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Bedsted Kirke

Bedsted Kirke

Bedsted Pastorat – Tønder Provsti Ribe Stift – Sønder Rangstrup Herred – Aabenraa Amt

Den ældste del af kirken stammer fra slutningen af 1100-tallet. Først i slutningen af 1500-tallet har kirken fået sin nuværende fremtoning. Kirken er viet til to skytsengle: Jomfru Maria og den tyske helgen St. Godehard. Kirken bærer præg af 4 stilarter svarende til tidsperioder. Koret og den østlige del af skibet er fra den romanske periode, 1050-1250. Da kirken hurtigt blev for lille, forlængede man skibet mod vest. Dette skete omkring 1300, den senromanske periode. Våbenhuset og tårnet blev opført i 1400-tallet, den gotiske periode. Den seneste tilbygning er trappehuset på den nordlige side af tårnet. Det er bygget i slutningen af 1500-tallet i renæssance stil. Kirken er jævnligt blevet restaureret. Årstallene 1757, 1788 og 1929 på tårnet angiver nogle af disse restaureringer. Senest er kirken restaureret i 1941-2 og 1980. Da kirken har været forskånet for brande og krige, er inventaret, trods den høje alder, i flot stand. Under restaureringen i 1941-2 bragte man de oprindelige farver fra 1770’erne tilbage til kirken, så den i dag fremstår så original som muligt.
Alteret er middelalderligt og opmuret af munkesten. Under restaureringen i 1941 fandt man i alteret et hulrum, der sandsynligvis er en oprindelig helgengrav. Rundt om alteret er bygget et alterbord. Altertavlen er en skabstavle fra omkring 1525. Midtertavlen viser en Golgatascene af udskårne figurer. Scenen er omgivet af 4 figurer: Maria Magdalene, Jomfru Marias mor Anna, Johannes Døberen og Antonius. Skabsfløjene indeholder figurer af de 12 apostle. Motivet på predellaen under altertavlen er Veronicas svededug holdt af to svævende engle. Figuren af Jomfru Maria med barnet er oprindeligt et katolsk sidealter fra slutningen af 1400-tallet og har muligvis forbindelse til Jomfru Maria som kirkens skytsengel. Krucifiksfiguren over triumfbuen og krucifiksgruppen på nordvæggen med Kristusfiguren flankeret af Maria og Johannes er ligeledes fra slutningen af 1400-tallet. Prædikestolen er fra ca. 1660. Den er smykket med relieffer, der viser Jesu liv: bebudelsen, dåben, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten. Over prædikestolen hænger lydhimlen. Den blev i 1737 delvis fornyet pga. forfald. Døbefonden, udhugget i granit, er fra romansk tid og muligvis lige så gammel som kirken. Klokken stammer fra Holland. Den er fra 1490 og dermed en af de ældste i Sønderjylland. I år 2000 blev orgelet fra 1877-78 udskiftet. Det nye har 15 stemmer og er bygget af Markussen og Søn, Åbenrå.

Folder i kirken og på Kirkens hjemmeside

Tilbage til Ribe Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne