Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Vester Vandet Kirke

Vester Vandet Kirke 

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Hillerslev Herred - Thisted Amt

Vester Vandet Kirke ligger ca. 10 km nordvest for Thisted. Den blev opført omkring år 1200. Den var viet til Sankt Nicolaus. Kirken bestod af skib og kor i et (udvendigt i et - indvendigt adskilt af korbuens mur) samt apsis. Senere kom et våbenhus af bindingsværk til, men dette er erstattet af et nyere i 1833. Gavlens og langsidernes rundbuefriser samt syddør og østvindue stammer dog fra en istandsættelse efter 1878. Kirkens er opført af granitkvadre på en profileret sokkel. Kirkens romanske vinduer er forsvundet, formentligt i forbindelse med at murene er blev omsat. Døren i sydmuren er bevaret. Skibet har bjælkeloft, koret og apsis hvælvinger. Vestgavlen er ved en omsætning i moderne tid delvis erstatet af mursten. Klokkekammen over vestgavlen blev opsat 1905 med det jernstøbte cirkelkors er opført i røde mursten og er afdækket med bly. Det blev opført i stedet for en tidligere fritstående klokkestabel af strandingstømmer sydvest for våbenhuset. Grundstenen med årstallet 1822 er bevaret. Klokken er fra 1469. Alterbord af granit med en mægtig dækplade. Der er ingen altertavle, men et krucifiks. Det har siddet andre steder i kirken, bl.a har det hængt i korbuen samt på skibets sydvæg. Dele af en tidligere altertavle befinder sig på Thisted museum. En yngre altertavle fra 1882, befinder sig nu i Gerding Kirke. Døbefonten er af granit og har muligvis været hvidkalket. Prædikestolen er i barok fra 1690. I vestenden af kirken findes endnu et pulpitur, men et andet på nordsiden er nedtaget i slutningen af 1890'erne. Her sad skudeskipperne under gudstjenesten. I kirken står et standur, der er 4 meter højt. Det er udført af Anders Christensen Hede i 1754. Over urskiven ses en tomastet sandskude. Over døren til lodderne ses det tomastede skib "Concordia". Nedenunder teksten: "Giv Lykke i tide Naar Klokken slaaer, At Skibet maa glide og Lykkelig gaae."Over urskiven er en indskrift:"Til Guds Ære og Menighedens Anvendelse bekosted af de Vel Fornemme Schippere og Schude Eiere ved Klitmøller og her i Sognet Anno 1754". Det blev foræret til kirken af en kreds af skudehandlere i 1754. I kirken er der flere kisteplader, sat på væggende samt et på gravsten. Kirken har haft flere ejere. Den har tilhørt sognets hovedgård, Nebel, men den har også tilhørt kronen indtil den blev selvejende i 1911.

Folder i kirken/www.coast-alive.eu/Trap Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne