Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Dråby Kirke

Dråby Kirke

 

Ebeltoft-Dråby-Handrup Pastorat – Syddjurs Provsti – Aarhus Stift – Mols Herred –Randers Amt

Den første Dråby kirke, man har vished for, blev opført i munkesten o. 1200 til 1400. Murværk og gamle fundamenter, afdækket under kirkens seneste restaurering 1967- 1971, sandsynliggør, at det nuværende kor dengang var kirkens skib.
Fra begyndelsen af 1400-tallet og de efterfølgende 150 år skabte ejerne af det nærliggende gods Skærsø, adelsfamilierne Rosenkrantz og Gøye, med store om- og udbygninger stort set den kirke, man ser i dag. En kirke med en indvendig længde fra øst til vest på o. 40 meter og i skibet en højde fra gulv til loft på o. 12 meter. Med Falk Mogensen Gøyes død i 1554 afsluttedes denne store byggeperiode.
Adelsfamilien Benzon, ejere af Skærsø fra 1679 til o. 1800, satte ét væsentligt bygningsmæssigt aftryk på kirken - det for flere af Djurslands kirker karakteriske styltetårn; men ellers var det først og fremmest i kirkens indre, der skete forandringer. Omkring 1730 stod kirkerummet med et noget nær nyt inventar i tidens stilart, barokken.
I 1720 byggede Christian Benzon kirkens nærmeste nabobygning, Dråby Skole, der var i brug som skole helt frem til 1967. I dag anvendes skolen som kirkens servicebygning.
Altertavlen er hovedstykket i kirkens barokinventar. Efter restaurering o. 1970 står altertavlen i dag med den oprindelige bemaling. Midterrelieffets laurbærkrans, som omslutter nadvermotivet, støttes af evangelisterne Lukas og Johannes. På hver sin side af topstykkets korsfæstelsesgruppe ses evangelisterne Markus og Matthæus.
På nordvæggen ses Falk Mogensen Gøye og hustruen Ydde Ulfstands ligsten. Ligstenen på sydvæggen er over sognepræst Lauers Fabricius og hustru.
Malmkronen mod nord, i ungrenæssance, er fra o. 1575. Barokkronen mod syd fra o. 1700 bærer inskriptionen JHS, "Jesus menneskenes Frelser" samt giverens initialer.
På nordvæggen, delvist skjult af en senere påbygget støttepille, ses et kalkmaleri, o. 1400, af Skt. Nikolaus, de søfarendes helgen, som Dråby Kirke antagelig er indviet til.
Hvælvenes ribbedekorationer er fra sidst i 1400-tallet. Dekorationerne i korbuen, "De 12 små profeter" i hvælvenes felter samt, over altertavlens topstykke, Gøye- og Ulfstandslægternes våben med hhv. 3 muslingskaller og 3 ulvetænder er alle dateret til 1500-1525. I korbuens sider ses de karakteristiske viekors.
Døbefonten, o. 1200, er samtidig med den første murede kirkebygning. Dåbsfadet fra o. 1600 har Kains og Abels ofre som motiv. Fontehimlen med Kristus og Johannes Døberen er fra o. 1700. Ved en restaurering i 1959 blev den oprindelige bemaling afdækket.
Degnestolen, en tidligere herskabsbænk, er et af kirkens ældste stykker inventar. På højre stolegavl ses Niels Clausen Skades våben (biskop i Aarhus 1491-1520). På venstre gavl ses en Luther-rose.
Prædikestolen er fra o. 1600. Den nuværende bemaling fra o. 1700 blev afdækket ved en restaurering i 1991. I arkadefelterne ses de 4 evangelister.
Modellen af "Fregatten Jylland" er fra 1990 og bygget af pastor emer. Mogens Larsen.
Det Benzonske Gravkapel blev i 1730 indrettet i kirkens våbenhus og en ny indgangsdør via tårnet etableret. Gravkapellets to fløjdøre med tilhørende udsmykningerne er udført af samme billedskærer, som står bag kirkens øvrige 1700-tals inventar. I dørenes gitterværk ses Christian Benzons spejlmonogram. Herover hans forældres våbener fulgt af endnu et spejlmonogram. Øverst en baldakin med rankeslyng. Den bedende kvindefigur symboliserer "Troen", kvindefiguren med anker og due "Håbet". I 1890 blev kapellets 2 kister gravsat på kirkegården. I forbindelse med kirkens restaurering 1967 - 1971 genåbnedes indgangen gennem våbenhuset.
Benzonfamiliens herskabsstol", o. 1700, var placeret på skibets nordvæg modsat prædikestolen, hvor stolpehuller og den tilmurede indgang endnu ses. Stolen blev nedtaget i 1869. Kun fronten blev bevaret og opsat som ryg på kirkebænken nærmest våbenhusdøren. I frontens midterfelt ses Christian Benzons spejlmonogram, fra venstre flankeret af hans farmors, hans fars, hans mors og hans mormors våbenskjolde.
Over den tilmurede syddør ses et epitafium over forpagter på herregården Lyngsbækgaard, Peder Andersen, hans første og anden hustru samt 7 døtre af første ægteskab. Kun fem af døtrene nåede voksenalder.
På sydvæggen ses 3 malerier fra o. 1700, Kristus, Johannes og Matthæus. Malerierne er de eneste bevarede af en serie på formentlig tolv.
Til højre for våbenhusudgangen ses en jernbundet pengeblok med taskelås fra o. 1600. Pengeblokken til venstre, i egetræ fra "Fregatten Jylland" og med håndsmedede beslag, er lavet af smedemester Arne Hansen. Han skænkede pengeblokken til kirken i 2004.
Orglet blev bygget til Mariager Klosterkirke i 1858 af orgelbygger Peter U. F. Demant. Ved Det Danske Orgelselskabs mellemkomst blev orglet bevaret, da det o. 1970 skulle udskiftes. I forbindelse med genopstillingen i 1972 genskabtes Demants oprindelige disposition.
De 2 egetræskroner er fra o.1700. Det er de to største og det eneste par ud af i alt 11 bevarede trækroner i danske kirker.
Mod koret på skibets østvæg ses et fragment af af en større billedfrise, o. 1400. Hovedparten af frisen er gået tabt, da korbuen o. 1500 blev forhøjet. På maleriet ses ordet "Nicolavs", og frisen har formentlig gengivet Nicolauslegenden.
I øverste hvælv ses Rosenkrantzernes våben med den toradede, skaktavlede skråbjælke. Til venstre herfor et ikke-identificeret våben.
Ribbedekorationerne fra o. slutningen af 1400 er, som ribbedekorationerne i kirkens kor, udført af "Markblomstmaleren", kendt for sine arbejder på Aarhusegnen. Hans bomærke ses til venstre for malerierne af ræven og gåsen, symboler for det onde og det gode.
Det lille nar, som ses på en af nordvæggens støttepiller, er en typisk middelalderlig figur. Teksten "Nis Gieck" kan ikke forklares.
Ribbedekorationerne fra o. 1500-1525. Malmkronen er fra o. 1700 og bærer inskriptionen JHS, "Jesus menneskenes Frelser" samt giverens initialer.
Det kamtakkede styltetårn er opført o. 1730. På tårnets vestside ses årstallet 1739 samt initialerne S A B og A R for Sophia Amalia Benzon og hendes mand, Andreas Rosenpalm.
Kirkens største klokke bærer inskriptionen: "Aar 1822 faldt denne Klokke ned og kvæstede et Menneske. Samme Aar omstøbt af Klokkestøber P. Meilstrup i Randers".
I tårnets nordlige glamhul ses en lille klokke. Den bærer inskriptionen: "H.W.H. Her Sechreter Hans Benzon til Schiersøe Anno 1680."

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Århus Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne