Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Brabrand Kirke

Brabrand Kirke 

Brabrand-Sønder Årslev Pastorat – Aarhus Vestre Provsti – Aarhus Stift – Hasle Herred – Århus Amt

Kirkens ældste dele stammer fra ca. 1200-1250. Muligvis har der tidligere ligget en trækirke på stedet. Mellem 1300 og 1500 forlænges skibet mod vest. En gang i 1700-årene forsynes kirken med et lille spir. Det erstattes i 1880 med det nuværende tårn. I 1924 ombygges kirken væsentligt. Den får et nyt stort hovedskib, der orienteres syd-nord med det nye kor i syd. Den gamle kirkes kor og skib bliver nu korsarme, og kirken får krydshvælv i stedet for den gamle kirkes træloft. I 1970 indvies kirkens nuværende våbenhus.
Altertavlen er oprindelig en meget enkel renæssancetavle fra 1595. Den er blevet ændret flere gange, senest i forbindelse med kirkens ombygning i 1924-25. Det nuværende alterbillede blev indsat i 1895, er malet af den lokale kunstner Jens Hansen-Aarslev og viser Jesu vandring på søen.
Prædikenstolen er fra omkring 1650. Hjørnefelterne viser de fire evangelister, den femte hjørnefigur nærmest væggen er en kvindeherme.
Døbefonten er kirkens ældste inventar. Den er romansk, fra 1200-årene, og er på alder med den første stenkirke. Fonten er af grov granit, men smukt dekoreret. Kumme og foden er samlet med et tykt lag cement, men har sikkert altid hørt sammen. Dåbsfadet er af kraftig tin, og er skænket af Constantin Marselis og Sophia Elisabeth Carisius til Constatins-borg i 1686. Fadet er dekoreret med blomsterornamenter, Marselisslægtens våben, og inskriptioner.
Kirken får sit første orgel i 1878. Siden er orgelværket blevet ændret, renoveret og skiftet ud flere gange. I 1924 fik orglet sin nuværende plads, og efter en gennemgribende ændring og renovering i 1992 udført af Marcussen & Søn fra Aabenraa, fik orgel og pulpitur sin nuværende udseende. O
Alterkalken er skænket af den sidste katolske biskop i Århus, Ove Bille, i 1551 - herom vidner en egetræs-mindetavle der nu hænger under orgelpulpituret. I våbenhuset hænger et farvestrålende krucifiks, et mosaikarbejde af kunstneren Jørgen Glud, som er skænket til kirken i 1974. Udvendig i kirkens sydmur er indmuret en særdeles velbevaret romansk gravsten med et stort smukt processionskors indhugget i midten.

Kirkens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til Århus Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne