Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hornbæk Kirke

Hornbæk Kirke

 

Hornbæk-Tånum-Borup-Kousted-Råsted Pastorat – Randers Søndre Provsti – Aarhus Stift – Sønderlyng Herred – Viborg Amt

Hornbæk kirke er formentlig opført i den allertidligste fase efter kristendommens indførelse i Danmark, i løbet af 1100-tallet. Oprindelig var kirken indviet til Sct. Laurentius - de vejfarendes helgen og beskytter.
Kirkens ydre fremtræder i dag i mursten, der er kalket hvide. Kor og skib er i romansk stil, hvortil der senere er tilbygget tårn. Tårnets nedre stokværk tjener som våbenhus. Tårnet er kamtakket med blændingsgavle og som den øvrige kirkebygning hvidkalket.
Oprindelig er kirken opført i limstenskvadre (kalksten), men ved restaureringen i midten at 1800-tallet lagdes en skalmur rundt om det oprindelige bygningsværk, og der blev samtidig opmuret støttepiller. Yderligere blev der i nord- og sydmur indsat store vinduer. Ethvert spor af oprindelige døre og vinduer er udslettet. Skalmuringen har gjort, at kormuren nu er 1,1 m tyk, og gavlmuren mod vest, mod våbenhuset, er 1,3 m tyk.
Kirken tilhørte frem til midten af 1400 tallet Viborg Bispestol. I 1452 overgik kirken til Mariager Kloster. Det skete i forbindelse med oprettelsen af Birgittinerklosteret der. Ved reformationen i 1536 overgik kirken til ronen. Kongen havde imidlertid økonomiske problemer, hvorfor kirken og dens gods blev forlenet til Niels Rosenkrantz til Bruuusgaard. Herved blev den annekskirke til Kristrup Kirke, hvilket den var indtil ca. 1600. I 1862 blev det besluttet, at kirken skulle være annekskirke til Tånum. Det skete imidlertid først i 1875.
Kirken har gennem tiden gennemgået diverse restaureringer. Sidst i 1800-tallet blev den reddet fra nedbrydning ved en større restaurering og skalmuring. I 1933 blev inventaret ved Nationalmuseets hjælp restaureret. I 1974 gennemgik kirkens indre en større restaurering med bl.a. nedbrydning af det gamle orgelpulpitur, nyt orgel og andre arbejder. I 1983 fik kirken nyt tag. I 2000 blev der indlagt elvarme, trægulv under bænke m.v.

Preben Nikolajsen på Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Århus Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne