Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Søby Kirke, Djurs

Søby Kirke, Djurs 

Ådalens Pastorat – Syddjurs Provsti – Aarhus Stift – Sønderhald Herred – Randers Amt

Søby Kirke fremstår i landskabet som det, vi forstår ved en typisk dansk landsbykirke. Gennem skiftende århundreder er nye træk føjet til den oprindelige romanske kirke fra 1100-tallet, som dog stadig er let kendelig med sit murværk opbygget af sten fra de omliggende marker.
Sten som først har undergået en omhyggelig tilhugningsproces af en kyndig stenmester, så de fine glatte sider fremkom, som gjorde dem velegnede som kvadresten.
Især på kirkens nordside fremstår murværket i et rigt varieret farvemønster, så man får det indtryk, at de enkelte granitsten er nøje udvalgt efter farve og mønster. Værd at bemærke er også granitsoklen med tilhugget skråkant, en praktisk foranstaltning til afledning af regnvand.
Ved kirkens nu tilmurede kvindedør ses en udhugget løvefigur i højt relief. Selvom løver ikke hører hjemme i dansk natur, så har løven vundet stor indpas i den kunst, hvormed fortidens stenmestre har udsmykket vore kirker, og dens placering her kan ses, som en magtfuld bevogtning af kirken fra gammel tid.
Det tilføjede våbenhus er uden sokkel og antagelig bygget i 1400-tallet som en praktisk foranstaltning, og navnet tjener stadig som en stadig påmindelse om, at her lægger man sine våben før man træder ind i Guds hus.
På samme tid som våbenhuset er kirkens første lave tårn sandsynligvis opført. Det er dog bygget i en langt mere solid konstruktion med tykke mure, hvor mange svære kampesten er anvendt.
Murværkets tykkelse mindede om et forsvarsværk, og det kan tænkes, at tårnet har været brugt som en slags beskyttelsesrum, hvor kvinder og børn kunne tage ophold, når egnen hærgedes af omstrejfende horder.
Kirkens lave tårn blev i 1938 ombygget, så det fik sit nuværende udseende med kamtakke efter gotisk mønster svarende til den stil, der var fremherskende i perioden, hvor de fleste kirketårne blev til.
Over kirkens alter af granitkvadre ses alterbilledet fra 1700-tallet med korsfæstelsesgruppen, Kristus på korset flankeret af Maria, hans mor, og apostelen Johannes.
Døbefonten i Søby Kirke er nøjagtig så gammel som selve kirkebygningen. Begge er de romanske og skabt af samme holdbare granitmateriale. Fonten er med tovsnoninger, buefrise og løver på kummen.
Af kummens format fremgår det, at den er tilpas rummelig til neddykning af et spædbarn, en dåbsform der var fremherskende helt frem til 1537.
Kirkens prædikestol er, som de fleste ældre prædikestole, fremstillet i renæssance-stil. Den er udstyret med foldeværks fyldninger og må regnes for et fint snedkerarbejde.
I første stolestade lige under prædikestolen er bevaret rester af en degnestol fra 1593.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Århus Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne