Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hørdum Kirke

Hørdum Kirke

Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum Pastorat – Sydthy Provsti – Aalborg Stift – Hassing Herred – Thisted Amt

Hørdum Kirke er fra omkring år 1170. Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Vindue i apsis er oprindeligt med monolitsålbænk og -overligger. Kirken har haft et sengotisk tårn med gavle, der vendte forkert - dvs. nord-syd. I 1730'erne blev det omtalt som skønt og stort. Allerede i 1708 måtte man dog flytte klokken til et nyt klokkehus, da man var bange for, at den skulle falde ned. Forfaldet bredte sig. Fastelavns søndag 1714 faldt nogle af tårnets blyplader ned på skibet. I 1817 blev der givet tilladelse til nedrivning af tårnet. Det skete umiddelbart efter. Man opførte da en klokkekam på kirkens vestgavl og anbragte et kors øverst oppe. Det nuværende karakteristiske tårn med pyramidetag er opført i 1955. Alle andre vinduer er nyere. Våbenhuset er sengotisk og opført i munkesten foran norddøren. Norddørens vandrette overligger har et halvrundt tympanonfelt med et ligearmet kors i fladt relief flankeret af to indristede ligearmede kors. Gamle kilder beretter, at der hvor tårnet ligger, skal der have været tingsted, hvor man dyrkede Odin og Thor. Ved restaureringen i 1955 fandt man under kirkens gulv rester af en gammel trækirke, der har været sammenbygget med granitkoret, som er kirkens ældste del.
Justitsråd C.H. Helverskov til Irup ejede kirken fra den 4. januar 1723. Den overgik til selveje den 1. januar 1912.
I 1884 blev der bygget en klokkekam på østmuren fra det nedrevne tårn, og øverst blev der sat et smedejernskors. Det moderne, særprægede tårn blev bygget i 1955 som en kopi af et forsvarstårn. Da kirken fik nyt tårn, blev smedejernkorset sat til side, men blev i 1990 sat frem på alteret som afløser for det gamle trækors. Mosaikruden i apsis med den sejrende Kristus er fra 1955.
Kirkens romanske døbefond har fire indristede kors. Kande og fad er fra 1990. Renæssanceprædikestolen af Aalborgtype med de fire evangelister er fra 1625.
I våbenhuset ses Thor-stenen, der blev fundet ved udgravningen til tårnet i 1954. Den har ligget med billedsiden nedad og tjent som nederste trin ved trappe i kirken. Billedet forestiller Thor, der forsøger at fange Midgårdsormen. Eneste danske sten med gengivelse af nordiske myter.
Mod sydøst i Hørdum sogn ligger den gamle herregård Irup, der var kirkens ejer indtil 1912. De to epitafier er over Chr. Helverskov og fru Hedvig von Itsen til Irup.
Kirken har to klokker. Den ene er fra 1884 og er omstøbt af en klokke fra 1500. Anker Heegaard, Frederiksværk, har stået for omstøbningen. Den gamle klokke var støbt af Peder Hanssen i Flensborg. Den havde følgende indskrift: Anno Domini mccccc; Ihesus nasarenus rex Iudeorum; alpha et o; Deus et homo; o rex glorie, Criste, veni cum pace, amen; Ana hieder iec. Herdem Sugen (=Hørdum sogn) haver ladet mec stept Gut til Lof oc sante Laurencius; hielp sancte Anne self tredi, amen. (=I Herrens år 1500; Jesus Nazaræeren, jødernes konge; alfa og omega; Gud og menneske; o ærens konge, Kristus, kom med fred, amen.)
Kirkens anden klokke er anskaffet i 1967 for en testamentarisk gave. Den er støbt af John Taylor & Co, Birmingham, og bærer indskriften: »Land, land, land, hør Herrens ord.«

5 Sogne
Kirkens hjemmeside

Tilbage til Ålborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne