Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Frøslev Kirke

Frøslev Kirke

Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Pastorat – Morsø Provsti – Aalborg Stift – Morsø Sønder Herred – Thisted Amt

Skib og kor er romanske, mens tårn og våbenhus er fra o. 1500. Korets nordvindue er rekonstrueret med en gammel overligger og en gammel sålbænk. Sydvinduet er helt nyrekonstrueret ved hjælp af gamle dele. I 1873 var der stadig bevaret to romanske vinduer.
Tårnet er opført o. 1500. Der er anvendt udflyttede kvadersten og derover munkesten. På østgavlen er der fem højblændinger, mens vestgavlen er glat.
Våbenhuset er cirka samtidigt med tårnet. Det er opført af munkesten. Over indgangsdøren er der en flad rundbue.
Den tilmurede norddør med søjleportal. Søjleskafterne er hugget ud i ét stykke. Kapitæler og dækplader er noget forvitret. Portalen minder meget om den tilsvarende søjleportal i Tødsø kirke. En svag rest af en søjleportal kan spores i soklen i Redsted kirke.
Syddøren bruges endnu, men på grund af udvidelse er portalen ikke bevaret.
Kirken kom i privateje den 16. november 1722. Den blev selvejende 1. januar
Triumfbuens kragsten har omløbende profiler. Bueslaget er omsat. Orglet står i tårnrummet, der er forbundet med skibet via en spidsbuet åbning. Vægpanelerne er fra tiden efter 1600.
De østligste bænkegavle er fra 1575-1600 er ældst. De dobbelte trekantgavle er fra tiden efter 1600. Korbuens sokkelsten i sydsiden: Stenhuggermærke i form af en hestesko.
Alterbordet er romansk og opført af granitkvadre. Bodpladen er en monolit med helgengrav, men uden dækplade.
Altertavlen er en lutheransk fløjaltertavle fra 1580-90. Trekantgavlen anses for at være nyere. På hver side af topfeltet er to udskårne våbenskjold for Otto Huitfeldt og Anne Kaas, der i 1578 fik livsbrev på Frøslevgaard, der tilhørte kronen. Hovedbilledet er Kristus på korset. Tavlen er stafferet i 1702 »i Jens Thranes Maner« (Danmarks Kirker, s. 802).
Alterstagerne har inskriptionen WF AKD 1585, der måske henviser til Otto WitFeldt og Anna Kaas Datter.
Døbefonten er nært beslægtet med døbefontene i Erslev og Sundby. Den har en række primitive masker, der virker som en rundbuefrise, og det har måske også været hensigten. Lignende masker findes på en vinduesoverligger, der nu findes på Morsø Museum. Det vides desværre ikke, hvilken kirke den stammer fra.
Dåbsfad med Mariæ Bebudelse, messingarbejde fra Nürnberg o. 1575.
Dåbsfadet er af messing og tilvirket i Nürnberg o. 1575. I bunden ses Mariæ Bebudelse.
Prædikestolen er af Næssundtypen. Den bærer årstallet 1600. Prædikestolen er ret stor. Karnappen udgøres af fire fag. Fagene adskilles af glatte søjler med bladskede forneden og bladkapitæler. Arkadefelterne har profilerede pilastre og kapitæler. Bueslaget har indvendigt en perlestav. Hjørnerne udfyldes af treblade. Hængeornamenterne har koncentriske cirkler. Underbaldakinen er temmelig stor. Prædikestolen blev stafferet i 1905 på grundlag af de oprindelige farver.
Prædikestolene i nedennævnte kirker ligner meget: Hvidbjerg, Tæbring og Blidstrup
Skriftestol fra o. 1600. Den menes at være udført af samme snedker, som har udført prædikestolen. Den står i korets nordvesthjørne. Den har to fag mod syd og tre mod øst. Der er to rækker arkadefelter med profilerede pilastre. Bueslagene har slyngbånd, og hjørnerne er ligesom på prædikestolen udfyldt med treblade. Ovenover er et gitterværk med kvadratiske felter. Det afsluttes foroven af tandsnit. Øverst trekantgavle med engle og topspir.
Korbuekrucifix fra o. 1500. Den nedre korsarm er dog ny. Krucifixet hænger nu på skibets nordvæg.
Kirkeskibet er fregatrigget. Det er fra 1770'erne og er dermed det ældste kirkeskib på Mors. På agterspejlet bærer det en plade med den malede tekst: »N. Børresen«
Pengeblokken er cylinderformet med solide jernbeslag.
Våbenhusets østmur ses en løve i højt relief. Især bagkroppen står tydeligt.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Ålborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne