Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Binderup Kirke

Binderup Kirke

Kongens Tisted-Binderup-Durup Pastorat – Rebild Provsti – Aalborg Stift – Gislum Herred – Aalborg Amt

Kirken består af middelalderligt skib og kor. Den romanske del af kirken er opført af granitkvadre. Tårnet er fra o. 1500 ligesom det første våbenhus. Det nuværende våbenhus er opført på samme sted i 1745.
Taget er teglhængt. Det gælder også det pyramideformede tag på tårnet. Kvaderstensmurene er omsat ved en stor restaurering i 1998-2000.
Allerede i senromansk tid er skibet blevet forlænget mod vest. Det er sket ved anvendelse af kampesten. Ved den indvendige istandsættelse af kirken i 2002 fandt man rester af den oprindelige vestvæg, da man lagde nyt gulv i kirken.
Klokken, der er uden inskription, er fra 1200-tallet.
Både skib og kor har bjælkeloft. Korbuen er på et tidspunkt blevet ombygget eller istandsat, således at de oprindelige granitkvadre er udskiftet med munkesten. I buens vange er markeret felter for de ikke længere eksisterende granitkvadre.
Ved den indvendige restaurering af kirken i 2002 fjernede man vægpaneler og forsynede bænkene med gavle ind mod væggene. De store træpiper til orglet står i den tilmurede åbning til tårnrummet.
Koret er nyindrettet af Erik Heide i 2002. Alterbordet er udformet af diabas, som er råt tilhugget, men glat poleret på oversiden.
På østvæggen fandt man spor af et kalkmalet draperi, som atter er overkalket.
Det oprindelige østvindue var tilmuret, men blev genåbnet for at give plads til Erik Heides Kristus-figur.
Alterskranken er udført af smedejern med forgyldte roser støbt i bronze. Knæfaldet er muret.
Ved restaureringen i 2002 blev døbefonten flyttet fra sin tidligere plads tæt op ad korbuevangen til det nordøstre hjørne i skibet. Den let kugleformede kumme har en enkel lodret stregornamentik. Foden er kvadratisk med en rund hals. En række knopper markerer overgangen fra kvadratisk til rund.
Dåbsfadet er fra slutningen af 1500-tallet. Kanden er nyere.
Prædikestolen »er et ganske pænt snedkerarbejde» (Horskjær) fra slutningen af 1500-tallet. Den er istandsat og har fået nye farver i 2002.
Ved en restaurering af kirken i 1939 fandt man spor af kalkmalerier, men kun dette indvielseskors er bevaret. Det findes på korets nordvæg.
Den nygotiske altertavle fra 1872 blev i 2002 flyttet til skibets vestvæg. Maleriet af Kristus på korset er samtidig med rammen.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne