Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Nors Kirke

Nors Kirke 

Nors-Tved-Øster Vandet Pastorat – Thisted Provsti – Aalborg Stift – Hillerslev Herred – Thisted Amt

Kirken består af romansk skib og kor samt sengotisk tårn, våbenhus og sakristi, der nu anvendes som gravkapel. I korets nordvæg findes kirkens eneste bevarede romanske vindue. En stor hovedistandsættelse af kirken fandt sted i 1890-91 under ledelse af arkitekt F. Ulldall, der var datidens førende specialist på området.
Tårnet er på syd- og vestsiden opført af granitkvadre til helt op under glamhullerne. På billeder fra 1930'erne ses det, at den hvidkalkede del af tårnet sluttede lidt over skibets tagryg. Mange reparationer har ifølge kirkens regnskaber været nødvendige på tårnet – således 1640, 1754 og efter 1794. Ifølge traditionen er den seneste ombygning af tårnet udført med materialer fra Tvorup kirke, der blev nedlagt i 1794.
Klokken er fra 1842. Indskrift: »Bekostet omstøbt 1842 af Nors Sogns Beboere som Kirkens Eiere« – og: »Støbt af P.P. Meilstrup i Randers«. Der er sandsynligvis tale om omstøbning af den klokke, der blev bevilget i 1601.
Kongen havde kaldsretten til kirken indtil 1699, da kirken blev overdraget til præsten Jens Godsen på livstid til kaldets forbedring. 1721 kom den i privateje (Nørre Ullerupgaard, Sennels sogn). Den overgik til selveje i 1916.
Sakristiet, der omkring 1500 blev bygget til korets nordside rummede måske i katolsk tid et sidealter, men blev efter reformation brugt til gravkammer for kirkens ejere.

Provstiets hjemmeside

 

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne