Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Frejlev Kirke

Frejlev Kirke 

Sønderholm-Frejlev Pastorat – Aalborg Vestre Provsti – Aalborg Stift – Hornum Herred – Aalborg Amt

Frejlev kirke er en middelalderlig kvaderstenskirke. De romanske bygningsdele er skib og kor, mens tårn og våbenhus er sengotiske. Store dele af murene har dog været omsat. Kirken gennemgik senest en større restaurering, der blev afsluttet i 1999.
Syddøren er tilmuret, og der er indsat et stort vindue. Norddøren er stadig kirkens indgang, som man kommer til gennem våbenhuset.
Den nederste del af det sengotiske tårn er opført af udflyttede kvadersten fra kirkens oprindelige vestgavl. Tårnet har et glamhul til alle fire verdenshjørner. Tårngavlen har tre blændinger. På tårnets sydside ses årstallet 1797. Bogstaverne R og L på hver side af glamhullet står for Raben-Lavetzau, Store Restrup, der var kirkeejer.
De to nordvinduer i henholdsvis kor og skib er oprindelige, mens alle andre er udvidede. Korets østgavl er opført af mursten. Skib, tårn og våbenhus har tegltag. Tegltaget på skibet er sikkert ikke oprindeligt. En skriftlig kilde fra 1650 meddeler, at tegltaget var dårligt.
Kirken har tre klokker. En klokke støbt af P.P. Meilstrup 1858 samt to støbt af Pierre Paccard i 1999.
Den største af de nye klokker bærer indskriften: »Jeg klinger mod sky / over land og by / i lyst og i nød / Vor Herre til hæder / i Frejlev jeg kvæder.«
Den anden nye klokke bærer indskriften: »For dig Herre vil jeg spille.«
Den romanske korbue har været overkalket, men er blevet afrenset efter 1882. Lysekronerne blev anskaffet i årene 1907-11 og var oprindelig kun beregnet til levende lys.
Da tårnet blev opført o. 1500 var tårnrummet forbundet med skibet ved en spidsbuet åbning. Den blev dog senere muret til og blev først genåbnet ved den restaurering af kirken, der blev færdig i 1999. Kirken fik sit første orgel i 1922 takket være en donation. I 1975 blev det udskiftet med det nuværende orgel, der er bygget af Bruno Christensen. Pulpituret blev ombygget ved den lejlighed.
Det oprindelige middelalderlige alterbord findes ikke mere. Det nuværende alterbord fra 1999 erstatter en trækasse fra 1957. Det er udført af Per Kirkeby. Det har 24 felter på forsiden uden motiver. Per Kirkeby har også udført knæfald og alterskranke.
Krucifixet med de to sidefigurer, Maria og Johannes, har hængt i korbuen til 1884. Da korbuen blev afrenset for kalk, blev krucifixet istandsat og egetræsmalet. Derefter hang det først på skibets nordvæg og senere på sydvæggen. Ved en restaurering i 1976 blev egetræsmalingen fjernet, og krucifixgruppen blev atter ophængt over korbuen. Ved restaureringen i 1999 fik det sin nuværende plads. Krucifixgruppen er fra anden halvdel af 1400-tallet. En gang efter reformationen har man savet det nederste af korset af - måske fordi det spærrede for udsynet til koret. I korsenderne har evangelistsymbolerne sandsynligvis været. Forgyldningen af de tre korsender og af glorien er fra 1999. Alterstagerne er af messingblik og stammer fra årene 1625-50.
Døbefonten er romansk. Kummen har en profil foroven, men er ellers helt glat. Fontens oprindelige bemaling blev først fjernet i 1890. I kummens bund er der et stort afløbshul. Foden er rund og profileret. Døbefonten står på en sokkel af bronze, der er udsmyttet af Per Kirkeby.
En skriftlig kilde fra 1807 meddeler, at kirkens gamle dåbsfad er bortkommet. Det nuværende fad er anskaffet efter 1807.
Prædikestolen er fra o. 1550 og er dermed en af Danmarks ældste. Den er udført i gotisk stil. Den har haft forskellige bemalinger gennem tiden. Den nuværende bemaling er udført af Per Kirkeby.
Der findes en lignende og samtidig prædikestol i Volsted kirke.På skibets sydvæg hænger et billede - Nadveren af F.C. Rodschou, 1860. Omkring 1904 blev det erstattet af Anker Lunds billede af Jesus i Getsemane Have, men blev anvendt igen i fra 1957 til kirkens restaurering i 1999. Anker Lunds Kristus i Getsemane Have hænger nu i tårnrummet.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

 

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne