Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hellevad Kirke

Hellevad Kirke 

Hellevad-Ørum Pastorat – Brønderslev Provsti – Aalborg Stift – Dronninglund Herred – Hjørring Amt

Hellevad Kirke er en typisk kvaderstensbygget 1100-tals kirke. Den har en profileret sokkelsten. Den tilmurede norddør kan lige anes på billedet nedenunder. Kirken er indviet til Skt. Nikolaus. Lige nord for kirken findes en gammel helligkilde, Skt. Nelaus kilde.
Tårnet er fra 1300-tallet. I tårnrummet findes et samtidigt hvælv. Undersøgelser i 1968 afslørede, at ribberne havde kalkmalede ornamenter, og i issefeltet var der en roset. Det blev dog alt sammen tildækket efter Nationalmuseets undersøgelser.
Bogstaverne PSF DGT 1759 på tårnets sydside står for Peter Stenfeldt (ejer af gården Clausholm, der ejede kirken fra 1736) og Dorthea Gundersdatter Thorup. Kirken blev meget tidligt selvejende, nemlig o. 1850.
Der findes en kirkeklokke fra 1552 støbt af Las Klockesteber.
Korbuens sokkelsten har samme profil som de udvendige sokkelsten. Skibet har bjælkeloft, mens der er en gotisk hvælving i tårnrummet.
Alterbordet, der består af granitkvadre, er det oprindelige fra kirkens opførelse.
Den lutheranske fløjaltertavle er fra o. 1600. Den har fire spidse gavle, og rammeværket er udsmykket med akantusblade.
Billedet er altertavlens originale. Maria og Johannes ses ved korset. Billedet har lighed med alterbilledet i Brønderslev gamle kirke. Skriftstederne, der er på latin, er de samme som i Brønderslev. På den venstre står der i oversættelse: "Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig." Esajas 44,22. - Og på højre side: ""Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø." Johs. 11,26.
På nordfløjen ses Fadervor og Johs. 3,16 og på sydfløjen nadverindstiftelsesordene.
På altertavlens fodstykke står der til venstre Introibo ad altare dei ad devm (Jeg vil gå til Guds alter, til Gud). Til højre: Qvi laetificat ivventvtem meam (Han som glæder min ungdom). Skriftordene er fra Salme 43,4.
Alterstagerne er af messing. Begge har en indskrift: »Her Iens Ienssøn i Brekier oc Berete Anders Dater anno 1599«.
Den lutheranske fløjaltertavle er kendetegnet ved et midterfelt med en fremstilling af korsfæstelsen og fløje med skriftsteder, som typisk er indstiftelsesordene og Fadervor. Fløjene kan lukkes. På bagsiden kan der være skriftsteder eller malerier som i Gunderup.
Hellevad og Skivum (Viborg stift) er de eneste to, der har bevaret det originale billede.
Dekorationen på rammeværket er montanter, som er egenartede for Nordjylland, men som har stilistiske tråde, der går tilbage til den romerske kejser Nero i anden halvdel af 1. århundrede. Ornamentet er udviklet til at udsmykke høje og smalle felter. Mønsteret er symmetrisk opbygget omkring en midterakse og består af vaser, blade, masker og andet.
Altertavlerne af denne type er fra årene 1577-1604, de fleste fra 1580'erne og 1590'erne.
Den middelalderlige døbefont stammer formentlig fra kirkens opførelse. Den har tre rundstave på kummen og to på den runde fod. Kummen har næsten lodrette sider.
Prædikestol af karnaptypen fra 1614. Den har bomærker for Jens Jensen, sognepræst 1578-1614, og Peder Jensen.
Indvendigt på prædikestolen står der: "Svggestvm est pastoris ascendere aliqvod dicere et iternum descendere - Præsten bør stige op, sige noget og atter stige ned."
De latinske tekster:
"Coelvm et terra peribvnt verba avtem meas non - Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå."
"Devs homo factvs est pro nobus - Gud er blevet menneske for os."
"Hic est filivs mevs dilectvs - Her er min søn den udvalgte."
"Traditvs est propter pecata nostra - Han er blevet overgivet på grund af vore synder"
"Ascendo ad patrem mevm et patrem vestvm - Jeg stiger op til min fader og jeres fader."
Bogstaverne II og PI står for Jens Jensen og Peder Jensen.
Krucifix fra 1652 i sengotisk stil med den lidende Kristus. Ved kirkens restaurering i 1941 fandt man krucifixets oprindelige bemaling bag et lag egetræsmaling. I korstræets ender symbolerne for de fire evangelister.
Kopi af Carl Bloch: Gethsemane. Billedet blev i 1893 indsat i altertavlen, men ved en stor restaurering af kirken i 1941 kom det originale billede tilbage i altertavlen, og Carl Blochs billede blev ophængt i våbenhuset.
Christian Gertsen Kobberup var sognepræst i Hellevad. Der går flere historier om ham. I 1658 kom en svensk dragon ind til ham, men præsten skældte ham ud, hvorpå svenskeren blev så vred, at han trak sin pistol og skød mod præsten. Han ramte dog ikke. Kuglen borede sig ind i en dørstolpe, hvor den sad i mange år.
Epitafiet, der er fra 1652, menes at være udført af Christen Billedsnider.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne