Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Tolstrup Kirke

Tolstrup Kirke 

Tolstrup-Stenum-Tise Pastorat – Brønderslev Provsti – Aalborg Stift – Børglum Herred – Hjørring Amt

Tolstrup Kirke er opført mellem 1150 og 1200. Kirken har indtil 1921 været under Birkelse gods.
I 1939 nævnes Tolstrup Kirke som nyrestaureret i kirkelig håndbog, det var den vel blevet efter det nye tårn var kommet på.
Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk våbenhus ved nordsiden og underdelen af et sikkert og gotisk tårn, hvorpå der i 1937 er opført et nyt. De romanske dele er bygget af granitkvadre, der på sydsiden hviler på en sokkel, på koret med hulet skråkant, på skibet med profil, bestående af tre rundstave. Koret har oprindeligt haft apsis, og murene er i vid udstrækning omsat, bl.a. 1862. Over norddøren sidder der et tympanon med indhugget kors, mens et tilsvarende med reliefkors fra den helt udslettede syddør (mandsindgangen) står på kirkegården vest for tårnet.
I 2005 er en del af nordmur under vinduer omsat på grund af udskridning, østgavl og sydside af kor omfuget, tårnet sandblæst og kalket.
Ved den mindre omsætning af kvadre i nordsiden af kor og skib 2005 mente murer og arkitekt at kunne konstatere, at indermur i kor var oprindelig, (en meget karakteristisk måde at sætte mindre marksten lidt på skrå sammen med mørtel), og indermur i skib havde tegn på reparationer, der kunne være flere århundrede gamle.
Indvendig har skibet bjælkeloft, koret sengotisk, ottedelt hvælv.
Der har i koret været vindue i østgavl, der på udvendig side er tilmuret med granit kvadre, således at det ikke ses, men indvendig er vindue åbning tydelig markeret i granitkvadre. Koret har i gotisk tid fået hvælving i stedet for træloft.
Våbenhuset er af kvadre og munkesten på profileret sokkel; gavlens overdel med blændinger og kamtakker er af temmelig ny dato. Det sengotiske tårn blev, vistnok omkring 1770, nedbrudt til skibets højde, og kirken var kullet indtil 1937, da der på den gamle underdel rejstes et nyt tårn med glatte gavle i øst-vest. Underrummets hvælving genopførtes ligeledes.
Altertavlen er et maleri fra slutningen af 1800-tallet, Gethsemane. Nogle løse sengotiske figurer fra et i øvrigt forsvundet alterskab er nu i Nationalmuseet. Kalken er givet af Ove Skeel og Sophie Hedvig Rantzau, de svære balusterformede malmstager af Jens Thommesen Dan og Mette Mortensdatter Vognsen, Hjermeslevgård. Den enkle romanske granitfront på rund fod står vestligt i skibet. Prædikestolen er et ganske godt snedkerarbejde i renæssance fra 1612 med samtidig himmel. Et sengotisk krucifiks, hvis nederste evangelistfelt er fornyet 1639, istandsættes 1940 ved Ejnar V. Jensen. Den skriftløse klokke er fra sengotisk tid, omkring 1450-1500.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne