Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hadsund Kirke

Hadsund Kirke

Vive-Hadsund Pastorat – Hadsund Provsti – Aalborg Stift – Hindsted Herred – Aalborg Amt

Hadsund Kirke er en korskirke i Hadsund Sogn, Mariagerfjord Kommune. Den er tegnet af arkitekt C.A. Wiinholt fra Viborg og opført i 1898. Den er en korskirke og er bygget af røde teglsten med sort skifertag.
Byggesummen androg 23.000 DKK. og 2.000 DKK til opførelsen af et kapel, hvor kirkens klokke blev ophængt. Kirkens grundplan er er græsk kors, hvor alle arme er lige lange. Kirkens indre var oprindeligt præget af rødstensmure. I 1967 blev den vestre korsarm forlænget med to meter, og der blev foretaget en omfattende renovering inde i kirken.
Over indgangsdøren hænger der et kunstværk skænket af guldsmed Bent Exner den 27. maj 1977. Værket består af 30 konkave og 30 konvekse lueforgyldte kobberplader, der er samlet i en firkant, der står på spidsen.
Kirken blev indviet den 14. august 1898 og lå på dette tidspunkt uden for byen. Men Hadsund by voksede tættere på kirken, så den i dag ligger midt i byen.
I 1906 fik Hadsund el-værk, og kirken fik indlagt elektricitet i 1914. Orglet blev anskaffet i 1967. På Hadsund Kirkegård ligger købmænd Jacob Møller, købmand Christian Hornbech, borgmester Jens-Erik Bech, borgmester Tage Jespersen og politiker K. Axel Nielsen begravet. Syd for kirken ligger Hadsund Menighedscenter. Kirkens indgang ligger ud til Kirkegade, som ender ved Østergade.
Den nuværende altertavle stammer fra 1998. "Den morgen døden døde" sådan kalder kunstmaleren Esben Hanefeldt Krisensen det store centrale motiv altertavlen. Ordene dækker over påske-mysteriet. Altertavlen beskrives således: Den opstandne Kristus kommer os i møde med gravens mørke bag sig. Han træder på en slange, som er symbolet på Satan. Bag den opstandne ligger korset som nu blomstre.
I 1934 blev kirkens første kirkeklokke erstattet af en ny klokke. Den bar indskriften: "Aktieselskabet Jysk jernstøberi & Maskinfabrik, Brønderslev, gjorde mig og enkefru Ane Kirstine Kjeldsen, Hadsund, skænkede mig til Hadsund Kirke i Aaret 1934" — Denne klokke blev omstøbt i 1966 og fik inskriptionen: "Se jeg forkynder eder en stor glæde".
I 1977 fik Hadsund Kirke nyt klokketårn. Det er tegnet af arkitekt J.K. Sørensen, og opført i Cor-Ten stål. Klokken fra 1966 samt to nye klokker der blev støbt hos Ejsbouts i Holland, blev ophængt i tårnet, der var forberedt til klokkespil. En testamentarisk gave gjorde det i 1991 muligt at realisere planen om et klokkespil. Det består i dag af 3 gamle klokker og 23 nye. Det blev indviet den 19. januar 1992 af biskop Søren Lodberg Hvas.[
Kirkens altertavlen, blev skænket til kirken ved dens 100 års jubilæum i 1998. Den er designet af Esben Hanefeldt Kristensen.
Ved kirkens indvielse i 1898 blev der skænket et alterbillede til kirken. Det var Magdalene Kjellerup fra Visborggaard der skænkede billedet til kirken. Alterbilledet var en kopi at et maleri malet af Laurits Tuxen. Kopien var malet af Olga Marie Smith. Dette alterbillede blev taget ned ved restaureringen i 1967 og erstattet af et enkel korsudsmykning, som kun var en midlertidig foranstaltning, indtil man fik den nuværende udsmykning af alteret i 1998.
Kirkens døbefont er et udsmykket kors, der svarer til den oprindelige grundplan for kirken. Både dåbsfad og dåbskande stammer fra en ukendt nedlagt kirke i Viborg Stift.
I 1967 fik kirken en prædikestol med lydhimmel. Det skete samtidig med restaureringen. Prædikestolen er i dag erstattet af en pult.
Kirkeskibet er bygget i 1939 i Vejle og blev skænket til kirken i 1943 af møbelhandleren Harald Gade i København. Kirkeskibet er et koffardiskib.
Kirkens orgel er fra 1967, har 12 stemmer, 2 klaviaturer og ca. 800 piber, der er fordelt i et rygpositiv med 224 piber, et hovedværk med 504 og i to sidepaneler med 60 piber, der hører til fodpedalerne.
Døbekanden og dåbsfadet er fremstillet af messing og blev givet til kirken ved dens indvielse i 1898. Kirkeskibet "Ane" stammer fra 1931 hvor hvor kirken blev tilbudt skibet fra en anonym giver. Menighedsrådet modtog tilbuddet med et tak og besluttede, at skibet skulle hænges i den vestligste af de fire centrale buer, når loftet og væggene blev renoveret i efteråret samme år. Kirkeskibet blev restaureret af Palle Bille, Hadsund, inden det i 1967 blev hængt op på sin nuværende plads i den nordlige korsarm.

Wikipedia

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne