Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Gærum Kirke

Gærum Kirke

Flade-Gærum Pastorat – Frederikshavn Provsti – Aalborg Stift – Horns Herred – Hjørring Amt

Mange ombygninger og derfor manglende signifikante arkitekturdetaljer gør det vanskeligt at datere kirken nøjagtigt, men den er nok senest opført i løbet af 1200-tallet. Noget tyder dog på, at koret er helt ombygget i forbindelse med opsætning af hvælvingen.
Tårnet er bygget i 1956-57. Samtidig blev skibets mure forhøjet. Før denne ombygning var kirken kullet, og skib og kor havde samme højde. Våbenhuset er fra 1863.
I middelalderen har sognet hørt under Børglum Kloster, der sandsynligvis udsendte munke som sognepræster. Fra 1555 har det hørt sammen med Flade sogn. Før den tid var det annekssogn til Åsted. Klokken, der er uden indskrift, er fra anden halvdel af 1100-tallet.
Korbuen er rund, hvilket peger på den romanske stil og dermed et opførelsestidspunkt senest i 1200-tallet. Romanske gravsten i korsform, som er fundet på kirkegården, tyder også på, at kirken er samtidig med disse kors.
Bænkene er fra en restaurering i 1956.
Altertavlen er fra 1602, som det fremgår af tavlen. Den er skænket af Vogn Svendsen Orning. Hans fædrene og mødrene våben ses på altertavlen.
Alterbilledet, der er fra o. 1850, forestiller »Kristus, Marie og englen ved graven«.
Døbefonten er romansk og har et bånd øverst og lidt under midten. Den står på en moderne muret fod.
Dåbsfadet er af messing fra 1500-tallet. Ørnen og våbenskjoldet i fadets bund er blevet tolket som Lybæks våben. Fadet er skænket af Chirstopher Mumme og hans hustru Elsebeth Magdalene Ursin. Mumme var sognepræst i Åsted-Skærum og tillige provst for Horns herred.
»Anno 1592 da blev denne prædikestol gjort med rette, og i Jesu navn lod velbyrdige mand Vogn Orning til Gærumgård denne indsætte, for mennesker skulle høre Guds ord og lære hvor de deris levned...«
Tekst under billedfelterne:
Under dødningehoved og timeglas: Teksten er på latin og lyder i oversættelse: I går mig, i dag dig, 1593.
Jesus lod sig og på koreste pine for vores synder og ikke for se.
Dommen er i hænde, lad os af synden vende.
De to våbenskjold er for Ingeborg Basse og Vogn Svendsen Orning, der som det fremgår af inskriptionen, var ejer af Gærumgård.
Prædikestolen er ligesom prædikestolen i Hjortdal kirke skåret i vendsysselsk fladsnit. Herskabsstole i Asdal og Voer også skåret i denne stil.
Bænkegavle fra 1593 med Vogn Ornings og Ingeborg Basses mødrene våbenskjold.
Fattigblokken er fra 1739.
Krucifixet på skibets nordvæg er af nyere dato.
Maleri, der tidligere har været anvendt som alterbillede. Det forestiller en Golgata-scene og er udført i 1915 af C. Langbein Toft. Billedet hænger nu på skibets nordvæg.
Gravkorsene og gravstenen er fundet på kirkegården og opstillet i våbenhuset.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne