Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Gettrup Kirke

Gettrup Kirke 

Hurup-Gettrup-Helligsø Pastorat – Sydthy Provsti – Aalborg Stift – Refs Herred – Thisted Amt

Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Våbenhus og tårn er fra 1940. Murene er omsatte flere gange. Kun nordvinduet i koret er bevaret. Kirken har haft et sengotisk tårn, der blev nedrevet omkring 1820. Det nye tårn er bygget på det gamle tårns fundamenter. I de år, der ingen tårn var, hang klokken i en tømret klokkestabel foran vestgavlen. Klokken er oprindelig fra 1510 og støbt af Svend Anderssen. Men ved kimning ved kongens død revnede den og blev efterfølgende omstøbt i 1912. Svend Andersen har støbt flere klokker i stiftet.
Gettrup Kirke var i privateje fra 1727. Den gik over til selveje i 1911. Den store korbue giver frit udsyn til apsisbuen.
Alterbordet er romansk, men det står ikke på sin oprindelige plads, idet det blev flyttet en alen mod vest i 1884. I bordpladen findes en helgengrav. Relikvien menes at have været af S. Gertrud. Alterbordets front er dækket af et panel fra slutningen af 1500-tallet. Stafferingen på panelet stammer fra 1940.
Altertavlen er fra omkring 1600. Den bærer nogle af Næssundværkstedets kendetegn: bladskeder på søjler og kapitæler. Derimod afviger andre træk fra dette værksted: hovedgesimsens udformning, trekantgavlen, de små søjler på topstykket og gesimsens englehoveder. Der er måske tale om en senere omdannelse. Ved et syn i 1695 blev det noteret, at altertavlen måtte forbedres. Malerierne er udført af Søren Sørensen i 1921. Billederne er malet på lærred, der dækker over ældre billeder af Nadveren, Mariæ Bebudelse og den Korsfæstede. Disse billeder menes at stamme fra 1711.
Alterstagerne er fra 1500-50 og har fødder i form af løver.
På Museet for Thy og Vester Hanherred findes et røgelseskar, der blev fundet bag alteret i 1876.
Døbefonten er en romansk granitfont. Den bærer en række symboler på kummen: et georgskors, to hammertegn, et 8-eget hjul, endnu et georgskors og tre ovaler. M. Mackeprang (Danmarks Middelalderlige Døbefonte, Kbh. 2003, s. 171-2) mener ikke, det er muligt at finde en fornuftig tolkning af tegnene.
Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde fra 1625-50.
Prædikestolen er fra o. 1600. Den har karnap, hvorfor den har 6 fag. Prædikestolen blev restaureret i 1940. Egetræsmalingen og et underliggende lag maling af perlegrå farve blev fjernet, og de oprindelige farver blev fremdraget og udbedret.
Teksterne på smalfelterne forneden lyder:
PATENTIA H P M S (Hr. Peder Mogensen, sognepræst til Helligsø og Gettrup 1610
FIDES - troen 1617 R P W
Al Plantelse, som min himmelske Fader iche pl(a)nter, den skal opryckis. S. Ma 15
Tiden er fuldkom(m)en oc Guds Rige er ner, beder eder(!) oc troer Eva(n)gelium.
Salige ere de som høre Guds Ord oc beuare det S. Lucas II.
Huo som troer paa Søn(n)en, hand haffuer det ævig Liff. S. Johannes III.
Det formodes, at prædikestolens gamle malerier har forestillet tålmodigheden og troen og de fire evangelister. De nuværende malerier er udført af H. Gjørup, Ydby i 1870.
Korbuekrucifix fra 1400-50. Det har haft en plade med teksten: Jesus Nasareus Rex Iudaorum.
Fattigblokken er fra 1700-tallet.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne