Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Boddum Kirke

Boddum Kirke

Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat – Sydthy Provsti – Aalborg Stift – Refs Herred – Thisted Amt

Kirken er en blytækket romansk granitkvadre bygning, som består af kor og skib med våbenhus.
Kirken er fra 1300-tallet. Våbenhuset er fra 1880-81 og er tækket med tegl. Der ses fundamentrester (store sylsten) fra et romansk tårn udvendig ved overgang fra våbenhus til skib. Alle indervægge er kvadreklædte og nord for våbenhuset ligger et romansk vindueskvadre. I våbenhuset står to, disse to har dannet et cirkelvindue. På den ene af disse er der to fremspringende menneskehoveder.
Alterbordet, hvis murværk er fjernet, dannes af et rennæsancepanel, fra omkring 1600-tallet.
Altertavlen er af Næssundtypen, fra omkring 1590. Den er 4-søjlet med trekantet-topstykke.
Nadverordene i sidefelterne er de oprindelige. Midtfeltskrucifiksbilledet er signeret "Jens Jensen
Trane" 1701 (Dette billede er restaureret i 1868).
Alterstagerne er fra 1625, de er 32,5 cm. høje med en bred forskål. Skafterne er rigt profileret med et enkelt ballusterled (søjleled). Stagerne er skænket af Hr. Cristen i Boddum og hans hustru KarenNielsdatter. Kalken er fra slutningen af 1600-tallet fremstillet af Viborg-guldsmeden Johan Hieronimus og Weischer. Disken er ifølge synsrapporten fornyet i 1872. Kalken, oblatæske og patene blev stjålet d. 2. juli 2005. Blev aldrig fundet.
Der køres en lang sag med forsikring, men kommer omsider på plads i løbet af 2006. Nyt altersølv bliver fremstillet af Dorthe og Ebbe Hjort, guld og sølvsmede i Gettrup. Leveret til Påske 2007 .
Døbefonten er en variant af Thybo-typen. Det er en romansk granit døbefont og dåbsfadet er nyt. Fontens farve fra 1871 blev afrenset i 1898 men grå og brun maling spores endnu.
Korbuekrucifikset er fra omkring 1375 "gotisk". Det er på et spinkelt korstræ med evangelistfelter. Øverst evangelisten Johannes-ørnen. Nederst evangelisten Markus-løven. Til venstre Lukas-oksen. Til højre Mathæus- engle/menneske. Krucifikset flyttedes i 1896 til sin nuværende plads.
Prædikestolen er af Næssundtypen fra 1584 med himmel fra samme tid. Der er lavet nye stafferinger i 1925. Lampepladen ved prædikestolen er fra omkring 1700-tallet og er af messingblik. Den er ottekantet med bukler og blomster. Stoleværket er fornyet i 1878 og ændret i 1925 pengeblok ved døren til våbenhus er meget enkelt jernbundet og med jernciffrene 1811.
Kirkeklokken er ny og indviet 5. marts 2001. Det er en malmklokke udført af Piee Jard. Den gamle malmklokke er fra 1871.
I koret på højre side på vægge er der et stort gravminde over sognepræst og provst Kristian Jenssøn
Morsing født i Nykøbing død i 1625 64 år og hustru Karen Nielsdatter født i Ringkøbing død 7. juli
1625 52 år. Stenen er af ølandsk kalksten. Morsing var sognepræst i Boddum-Ydby og Hurup i 29 år og samtidig provst i Refs Herred. Der er evangelist symboler i hjørnerne og stenen lå før i korgulvet. I venstre side er der gravminder over Claus Christensen født i Skarrum på Mors og død den 12. august 1652 53 år gammel og hustru Kiersten Pedersdatter født i Hindsels. Stenen er af ølandsk kalksten, der er et livfuldt og flot relief i midten forestillende Kristus i skyer på verdenskuglen med sværd og palmegrene omgivet af 4 forbilleder; Maria, Johannes samt to kjortelklædte mænd. Yderst Moses med lovens tavler til den anden side en skægget mand med attributter (genstand der som kendetegn tillægges en guddom eller personlighed f.eks. dødens). Derunder en to-hanket røgelsesvase med basun engle og til siderne to våben: Præstens med flammende korsmærket hjerte under en sol og over den kronede hjelm. Hustruens er med en due med oliegren. Der er skriftsteder på dansk og latin indrammet med englehoveder. Nederst et timeglas og et kranium. I hjørnerne er der også evangelistbilleder. Denne sten har også ligget i korbuen.
Ved opførsel af våbenhuset i 1880 fandt man indenfor skibets vestgavl under gulvet en skindpung med 1070 mønter fra 1501 til 1626, sandsynligvis skjult under Kejserkrigen. Den ene af lysekronerne er skænket i 1911 af gårdejer Christian Villadsen og Johanne Kathrine Pedersen.
Kirken blev hovedistandsat fra 1970-1972 og nyt gulv lagt i 2002. Indvendig er kirken total renoveret og malet i 1. kvartal 2006.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne