Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Astrup Kirke, Himmerland

Astrup Kirke, Himmerland

Astrup-Rostrup Pastorat – Hadsund Provsti – Aalborg Stift – Hindsted Herred – Aalborg Amt

Astrup Kirke er en helt ombygget romansk kirke. Det eneste bevarede romanske murværk er et lille parti af korets nordmur.
Ombygningen er foretaget på initiativ af Axel Juul til Villestrup i 1542. Kor og skib er opført af granitkvadre, der dels stammer fra den oprindelige kirke på stedet, og dels fra de nedrevne kirker i Tostrup og Stenstrup. De store vinduer i sydsiden er fra 1873 og er udført af arkitekt F. Uldall.
Tårnet er ottekantet og opført i munkesten. Det har både gotisk præg og stiltræk fra den tidlige renæssance.
Kirken hørte under Villestrup, indtil den blev selvejende i 1959.
Der er to klokker. Den ene er støbt af Karsten Middeldorp 1548 og den anden af Sven Anderssen 1516. Sven Andersens klokke bærer indskriften: »Anno domini m d xvi help ihesus maria anna iohanis« - I det Herrens år 1516 hjælp Jesus Maria Anna Johannes. Svend Andersen har støbt flere klokker i stiftet, se Komdrup kirke.
Skibet har fem hvælv. Det østligste er et stjernehvælv, mens de øvrige har otte ribber.
Orglet står i tårnrummet, der er forbundet med skibet med en stor fladbuet åbning.
Renæssancealtertavlen er fra 1634. Øverst står den Opstandne med sejrsfane over et dommedagsbillede. Nord for dommedagsbilledet står Lukas og Markus syd for. De modsvares af Matthæus og Johannes, der står mellem de kraftige søjler, der flankerer nadverbilledet, der er tavlens hovedmotiv. I rækken under dommedagsbilledet er yderlige en gengivelse af de fire evangelister foruden et billede af korsfæstelsen med ordene: »Christus er død for vore synder« og opstandelsen: »og opstod til vor retfærdighed.«
Af teksten på mellemstykket fremgår det, at Fru Ingeborg Parsberg har ladet altertavlen opstille i 1634 »til hendis S. Hosbunds oc hendis Evig i Hukommelse.«
To kraftige søjlepar, hvoraf den yderste er kanelleret og den inderste er glat, flankerer nadverbilledet, der er tavlens hovedmotiv.
På predeallaen findes til venstre Bebudelsen og til højre Hyrdernes Tilbedelse.
Som hængestykker under predellaen er til venstre en Justitiamed sværd og vægtskåle og til højre en Momento Mori, en kvinde, der hælder vand op i et kar som tegn på tidens gang.
Altertavlen har mange lighedstræk med altertavlen i , Sankt Catharinæ kirke, Hjørring og Den brændte altertavle i Vor Frue kirke, Aalborg
Alterstagen har tre lys og to svungne arme er fra 1548. Den er skænket af Axel Juel og Kirsten Lunge.
Løvefonten er karakteristisk for en mand, der står mellem to løver. På den side af fonten, som vender ind mod væggen, ses en drage og en mand, der stikker den med et sværd, mens dragen sluger mandens anden arm. Se M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte, 1942, s. 220.
Dåbsfadet er fra Sydtyskland o. 1575 og har et syndefaldsmotiv i bunden.
Prædikestol fra 1892 med glatte søjler stående på kraftige fremspring. Våbenskjold i de to store storfelter.
Epitafium for Iver Juul og Martine Maltesdatter og Ingeborg Parsberg. Epitafiet er udført i sandsten og opsat i koret ved nordvæggen.
Til venstre knæler Iver Juul til Villestrup, død 1627, og til højre hans to hustruer Martine Maltesdatter, død 1600, og Ingeborg Parsberg, død 1665.
Øverst flankerer Peter og Paulus en dommedagsscene.
Epitafiet er opsat i 1634 af Ingeborg Parsberg.
Gravsten over Axel Juul og Kristine Lunge. Gravstenen, der er opsat i skibets nordvæg, er udført af Gert van Groningen.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne