Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Abildgård Kirke

Abildgård Kirke 

Abildgård Pastorat – Frederikshavn Provsti – Aalborg Stift – Horns Herred – Hjørring Amt

Centralt på grunden ligger kirke og menighedslokaler som et stilrent, firfløjet bygningskompleks opført i røde, håndstrøgne mursten. Enkle, rette linjer og store, ubrudte, rektangulære flader giver bygningerne deres præg. Farvespillet i de røde, til dels hårdtbrændte, mørke teglsten giver murfladerne karakter, liv og varme.
Nærmest Hjørringvej og parallel med denne i retningen østvest rejser den 11 meter høje kirkebygning sig, og syd for denne den noget lavere menighedsfløj i 2 etager med store vinduespartier mod de grønne plæner i syd. Begge bygninger har helt flade tage, og er i øst og vest forbundet med lave mellembygninger, som også har flade tage. I nordvest, i flugt med kirkens nordfacade står det fritstående, 13 meter høje klokketårn. Mod nord, vest og syd har det tårnur, tydeligt at se med timetal og visere i guld mod det røde murværk. Vest for kirken, på den anden side af Abildgårdsvej, er der etagebyggeri i røde mursten, og mod øst og syd, på den anden side af Hans Tausensvej, er der kædehuse i røde mursten, også tegnet af Leopold Teschl og bevidst afstemt efter kirkens byggestil.
De to parallelle hovedbygninger og de lave, forbindende mellembygninger omslutter en lukket gårdhave med brolægning, grønne rabatter, blomsterbede og enkelte stedsegrønne buske. Selve kirkerummet har en rektangulær grundflade på 472 m2, idet dog korpartiet mod øst afsluttes af halvrund apsis. Denne grundplan er en videreførelse af den oldkirkelige basilikatradition.De store vægflader i rødt murværk brydes kun sparsomt af vinduesåbninger. Men kigger man opad i det høje kirkerum, ser man kontrasten mellem farvespillet i de røde murflader og de hvide, svære, nedhængende bjælkedragere med de mellemliggende, lyse ribbelofter af lamineret træ.Kirkerummet er bevidst underbelyst med dagslys.
I nordvæggen er indsat højtsiddende, smalle lysåbninger, i vestvæggen bag orgel og pulpitur er der ingen vinduer, og fra syd kommer lyset kun ind gennem 3 glasdøre ud til gårdhaven og et kvadratisk, højtsiddende vindue længst tilbage i rummet. I østvæggen til venstre for apsis er indsat en 8 m høj mosaikrude, og i sydsiden af apsis er anbragt en ligeledes 8 m høj lysåbning, skjult fra kirkerummet bag et murfremspring.
Koret er hævet et trin over kirkeskibets gulv. Midt for apsis står alterbordet, som smukt og enkelt består af en svær granitplade, som hviler på to murede piller. Umiddelbart bag alterbordet står et stort, helt enkelt trækors af glathugget dalargran og med en særpræget lys- og skyggevirkning i det indfaldende dagslys gennem apsisvinduet i syd.
I korets nordside, foran mosaikruden, står døbefonten, der er udført som en muret sokkel med mønstret murværk og granitafdækning, hvori dåbsskålen er lavet som en poleret fordybning. Prædikestolen i korets sydside er ligesom døbefonten muret op af røde teglsten i mønstret murværk. I kirkeskibet er der på hver side af midtergangen 17 bænkerader, hver med 9 pladser, i alt 306 pladser. Dertil kommer 110 løse stole, placeret i pulpituret og langs kirkens nord- og sydvægge. Bænke og stole, såvel som alterskranken, orglets træindfatning og de lette skillevægge i hoftehøjde mellem kirkeskib og pulpitur er udført i lyst fyrretræ, som kontrasterer smukt mod de mørkere murflader.
Mosaikruden er skabt i samarbejde mellem maleren Knud Agger og glarmester Mogens Frese. Den er udført af håndgjorte, mundblæste glasstykker i 27 blyrammer, 50 x 80 cm, med en teknik som er uændret siden det 12. århundrede.Trods det non-figurative mønster er der en klar forkyndelse i mosaikkens farvesprog, når øjet glider fra de dunkle jordfarver forneden til det røde solfelt, hvorfra midterfelterne stiger i klare dagslysfarver op mod det dybe blå med bittesmå hvide stjernepunkter foroven.
I pulpituret mod vest, hævet et trin over kirkegulvet, er orglet anbragt. Det er bygget i 1970 af orgelbygger Bruno Christensen og sønner, Tinglev.
I det fritstående kirketårn er ophængt 4 klokker. Klokkerne bærer inskriptionen: "Jeg støbtes af Petit & Fritsen i Holland år 1970 til Abildgård Kirke". På den modsatte side står Grundtvigs salmelinje: "Kimer i klokker". Klokkerne er stemt i tonerne A, H, D og E. A-klokken vejer 455 kg og har en diameter på 90 cm, H-klokken vejer 320 kg og har en diameter på 80 cm, D-klokken vejer 185 kg og har en diameter på 67,5 cm, E-klokken vejer 132 kg og har en diameter på 60 cm.

Hovedparten af følgende tekst er taget fra en pjece udgivet i 1988 af Bangsbomuseet. Teksten er forfattet af Benny Harthøj. Afsnittene om det nyere inventar og renoveringen i 1996 er forfattet i 2001 af medlemmer af menighedsrådet, præsterne eller andre ansatte.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne