Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Struer Kirke

Struer Kirke 

Struer Pastorat – Struer Provsti – Viborg Stift – Hjerm Herred – Ringkøbing Amt

Struer Kirke blev indviet den 20. december 1891. Før den tid hørte Struer under Gimsing sogn. I 1880 havde Struer by ca. 1000 indbyggere, så det var ved at blive et problem, hvordan kirkegængerne herfra kunne få plads i Gimsing kirke. I 1887 var byens folketal blev fordoblet. Nu var det bydende nødvendigt at få bygget en kirke. Arkitekt var Fritz Uldall, Randers. På grund af befolkningstilvæksten måtte den oprindelige tegning laves om, fordi kirken burde være større end først antaget. Man ønskede 320 siddepladser. I slutningen af 1889 var de pengemæssige forhold afklaret og Ministeriet gav sin godkendelse til byggeriet.
Allerede i 1924 var indbyggertallet i Struer passeret 5000. Det skabte behov for en udvidelse af kirken.
Søndag den 8. november 1925 kunne kirken genindvies efter en udvidelse med to sideskibe. Arkitektonisk var ombygningen en gennemgribende ændring, idet kirkens langskib blev udvidet på hver side. Midterskibet blev afgrænset af 6 granitsøjler, som fik kapitæler nærmest i korintisk stil med forskellige kristelige symboler udført af billedhugger Anders Bundgaard. Sideskibene er bygget i fin harmoni med den oprindelige kirkebygning. Arkitekt var Søren Lemche, København. Kirken har nu 550 siddepladser.
Struer Kirke gennemgik en omfattende restaurering i perioden 1970 – 1985. Kirkens kor fik et nyt udseende. Den væsentligste modernisering var et nyt alterparti og isættelse af to glasmosaikruder i kirkens kor. Korudsmykningen stod kunstnerparret Paul Høm og Lisbeth Munch-Petersen for.
Glasmalerierne er udført af Hans Jørgen Sorth, Rø Bornholm.
Hver rude er opdelt i seks felter adskilt af smalle borter med farvede glasstykker. Ansigtstræk, hænder og dragtfolder er malet på i sort farve, som er smeltet ned i glasset ved brændingen.
Ruden til venstre for korset er holdt i rødlige, varme farver og viser øverst Marias Bebudelse, hvor englen Gabriel knæler med udbredte vinger og rækker højre hånd frem til hilsen. Jomfru Maria viger forskrækket tilbage og slår afværgende ud med hånden.
I midten sidder Maria med Jesusbarnet i en solglorie, flankeret af to personer.
Nederst ses Jesu indtog i Jerusalem. Jesus sidder på et æsel og hyldes af en stor folkeskare, der breder deres kapper ud og vifter med palmegrene.
Ruden til højre for korset er holdt i kølige blå farver. Øverst er de fire evangelistsymboler anbragt i en halvkreds. Mennesket symboliserer Mattæus. Løven er Markus. Oksen er Lukas og ørnen Johannes.
I den midterste del sidder den opstandne Kristus i en mandorla omgivet af Maria og Johannes, som begge var tilstede ved korsfæstelsen.
Nederst til venstre rækker Kristus hånden ned til et menneske, der hjælpes op af graven, og befries fra synd og død. Til højre ses gravenglen, som forkynder Kristi opstandelse for kvinderne.
På korets endevæg er placeret et kors, der har en højde på 3,60 m.Det er dækket af keramiske elementer, glaseret i forskellige farver. Korset skal forestille Livets Træ, hvor de vandrette arme bliver mørke og symboliserer lidelse og død, mens den øverste korsarm er opstandelsen, overvindelsen af døden. Hvor korsarmene mødes, er indsat en oval (mandorla), der symboliserer Helligånden. Rodknoldene nederst er et symbol på, at liv opstår af døde.
Døbefonten er fra 1891. Den er af granit, 89 cm høj, inspireret af egnens gamle fonte til hvis romanske former, der er føjet en arkadefrise under mundingsranden. Dåbsfadet er af messingagtig legering forsynet med indskriften "Struer Kirke". Dåbskanden blev skænket af Vestjysk Bank ved kirkens 110 års jubilæum i 2001.
Prædikestolen er fra 1891. Den er i enkel nyromansk stil med seks arkadefag og en firkoblet bæresøjle med terningkapitæler. Stolen står i blank eg med forgyldte kristne symboler i felterne.
Kirkebænkene i midterskibet er fra 1891. De øvrige er fra udvidelsen i 1924-25. To tværstillede stolerækker supplerer forrest i sideskibene. Langs væggene findes fortløbende bænke.
Kirkebænkene blev restaureret i 1980. De er alle udsmykket med Sankt Georgskorset.
Struer kirkes skib, er en velbygget model af skonnerten ELONA. Det er bygget og skænket til kirken i1980 af sømand, Alfred Pedersen, Struer.
Struer Kirkes oprindelig klokke fra 1891 blev udskiftet med fire nye klokker i 1970.
Ved hjælp af donationer i 1970, 2001 og 2011 har kirken i alt 13 klokker.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne