Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Måbjerg Kirke

Måbjerg Kirke 

viborg maabjerg 101

Måbjerg Pastorat – Holstebro Provsti – Viborg Stift – Hjerm Herred – Ringkøbing Amt

Måbjerg Kirke er bygget i granitkvadre nogen tid før Holstebro bys anerkendelse som købstad, hvilket skete i 1274. Måbjerg Kirke er altså formentlig bygget i første halvdel af 1200-tallet.
Omkring år 1500 blev kirkeskibet forlænget med ca. 4,5 meter mod vest, og i årene derefter kom der våbenhus på kirkens nordside. Kirkens tårn er bygget i samme periode. Oprindelig var der to indgange til kirken: Mændenes indgang i kirkens sydside, kvindernes i nordsiden. I dag benyttes mændenes dør kun som adgang til kirkens kælder.
Måbjerg Kirke har i mange år fungeret som anneks-kirke til Holstebro Kirke, det vil sige, at præsterne fra Holstebro Kirke har haft forpligtelse til at betjene Måbjerg Sogn. Først i 1974 fik Måbjerg Sogn sin egen sognepræst, Eskil Agger, og udskiltes da som selvstændigt pastorat.
Tårnet rummer en slank kirkeklokke uden inskriptioner. Klokken stammer formentlig fra 1200-tallet. Tårnets mure belastes af klokkeringningen og støttes af jernspigre.
Indtil 1978 havde Måbjerg kirke et gammelt pulpitur-orgel på en balkon under loftet. Kirkens nuværende orgel er et velklingende Frobeniusorgel fra 1964, som tidligere har stået i Asmild kirke. Måbjerg kirkes orgel har 8 stemmer og betjenes af kirkens organist, Karin Jørgensen. Bygget af: Frobenius 1964 til Asmild Kirke. Flyttet til Måbjerg Kirke 1978
Prædikestolen stammer fra 1600-tallet. Den er udført i renæssancestil og udsmykket med udskårne beslagornamenter, koblede prydbæltesøjler og arkadefelter. Prædikestolen har tidligere haft en anden udformning og en anden placering i kirken. Ved restaureringen i 1996 har maleren Bodil Kaalund tilføjet bibelske motiver til prædikestolen og vignetter til stolestaderne. Her ses en illustration af den gammeltestamentlige Kristus-profeti: "Men der skyder en kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod".
Altertavlen stammer fra 1600-tallet og har på et tidspunkt været prydet af det maleri, som nu hænger på kirkens nordvæg: Otto Baches Kristus på korset. Alterskranken er fra 1700-tallet og to våbenskjolde, der tilhører slægterne Jermiin og Povlson, minder om en tid, da Måbjerg kirke var i privat eje.
Kirkeskibet, ophængt i loftet, er fra 1940´erne, og den smukke korbue (eller triumfbue) i granitsten er fra 1200-tallet, hvilket formentlig også gælder kirkens døbefont i granit, som er så rummelig, at et barn kunne nedsænkes i vandet.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne