Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Jegindø Kirke

Jegindø Kirke 

viborg jegindoe 101

Thyholm Pastorat – Struer Provsti – Viborg Stift – Refs Herred – Thisted Amt

Jegind kirke ligger meget smukt, der hvor alle øens veje samles, og den store hvide bygning kan ses videnom henover Límfjordens vande.
Den indremissionske vækkelse var stærk på Jegindø, og den lille, gamle kirke kunne slet ikke rumme de mange, der strømmede til gudstjeneste, så i 1919 fik man rejst den nye , rummelige kirke. Opførelsen af den kostede 65000 kr. hvoraf de 12.000 blev indsamlet på øen.
Den østligste del af den gamle kirke er bevaret som kor og præsteværelse. Kvaderne røber, at her har været kirke siden Valdemarstiden.
De store hvide hvælvinger virker overvældende, når man træder ind i kirken.
Altertavlen er "gjort" af Hans Snedker i 1598. Maleriet af Jesus på korset er fra 1880, men de smukke indskrifter med Fadervor, dåbsbefalingen og nadverordene er fra 1750, sammen med den latinske tekst : Beati, qvi ad coenam nuptiarum agni vocati sunt (Salige er de, som er indbudt til lammets hryllupsmåltid.). De to fløje har småmalerier fra pietismens tid. Øverst oppe med et englehovede på hver side fremtræder Jehovas navn med hebraiske bogstaver.
Prædikestolen fra 1640 har utraditionelle malerier i felterne, nemlig fra venstre mod højre, evangelisten Johannes med bæger og bog, Kristus med verdenskuglen og Paulus med ordets sværd. En latinsk tekst: " Anno 1654. Jesus Salvator. salva rios," betyder: år 1654. Jesus frelser, frels os.
I det brede kor er hvælvingerne smykket med nyere kalkmalerier, hvori er indflettet 8 skriftsteder.
Døbefonten fra kirkens første tid har et lille Nûrnberg-dåbsfad fra ca. 1575, med syndefaldet som motiv.
I sideskibet hænger en smuk og omhyggeligt udført skibsmodel af fregatten "Dannebrog". Galionsfigurens er en lille porcelænsfigur.
Ret enestående er det, at 38 af kirkebænkenes gavle fra 1643 er bevaret. Også orgelpulpituret, der blev flyttet over fra den gamle kirke, stammer fra den samme tid, idet Rasmus Snedker i Nykøbing har opsat det i 1647.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne