Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hvidbjerg Kirke, Struer

Hvidbjerg Kirke, Struer

Thyholm Pastorat – Struer Provsti – Viborg Stift – Refs Herred – Thisted Amt

Kirken er oprindelig bygget i romansk byggestil, karakteriseret ved de runde buer, bjælkeloftet og byggematerialet, de tilhugnegranitkvadre. Den er bygget i Valdemar-tiden, formodentlig i 1100-tallet.
Korsarmene stammer fra omkring år 1500; de er bygget i sengotisk stil, som det kan ses i den smukke nordgavl og i sydarmens hvælvingeloft. Tårnet kender man ikke årstal for, men i følge gamle optegnelser siges »tårnet at været bygget af en bonde i Hvidbjerg, navnlig Barschloff«.
Der har været andre tilbygninger, som man endnu ser spor af. En del af vestmuren på den nordlige korsarm har sikkert været mur i et våbenhus uden for kvindedøren, der nu er muret til. Den store portblænding på skibets nordside, førte oprindeligt ud til et stort kapel, der lå her. I 1896 lavede man indgangen til kirken gennem tårnet, samtidig rev man et våbenhus ned, der lå ud for syddøren, som endnu er bevaret.
Altret er et muret stenbord, men det er skjult af et træpanel. Inde i præsteværelset står der et gammelt alter, hvori der er en fordybning, som man formoder har indeholdt relikvier, muligvis rester af en helgen. Altertavlen gengiver scener fra Jesu lidelse. I midten hænger den korsfæstede, nedenfor ser vi Jesus, der er ved at segne under korset. Den nordlige gruppe forestiller Pilatus sammen med to soldater og en skriftklog; den sydlige gruppe er kvinderne ved Jesu kors sammen med apostlen Johannes; han støtter Jesu mor, der er ved at synke sammen.
Alle de her nævnte figurer er udført i brændt ler, sandsynligvis i Holland omkring år 1500. De 'fire figurer ved siderne foroven er evangelisterne med deres symboler; Mattæus med en engel, Markus med en løve, Lukas med en okse og Johannes med en ørn.
Den opstandne Jesus over hovedfeltet, blev fundet i privat eje i Hvidbjerg og fik sin plads 'i altertavlen 1910. øverst oppe stråler Guds navn skrevet med hebraiske bogstaver: Jahve.
Døbefonten er af granit, hugget af 3 sten. Dåbsfadet er fra omkring 1575; motivet i bunden er syndefaldet. Krucifikset midt for den nordlige korsarm har oprindeligt stået på en bjælke i korbuen, den er fra 1400-tallet. Prædikestolen er lavet i 1596, billederne i felterne forestiller nogle af profeterne, ovenover er der en lydhimmel, hvorfra Helligånden symboliseret ved en due daler ned over ordet.
Iøvrigt er kirken udsmykket med et kirkeskib; det er godt 200 år gammelt og forestiller et svært bevæbnet orlogsskib. Enestående er den anden hængefigur fra omtrent samme tid, som forestiller profeten Jonas,der er ved at blive slugt af hvalfisken.

Kirkeklokkerne

I tårnet hænger der to kirkeklokker. På den ene står der:
Jeg kalder hver til Dagens Møje
Jeg kalder hver til Nattens Roe;
Jeg lyder ofte fra det Høje
Og kalder hver til Herrens Boe.

Desuden findes der på den et relief af Martin Luther.
På den anden klokke står der på latin: Jesus af Nazaret, jødernes konge, hjælp Maria, Amen. I Herrens år 1493, dagen før Alle Helgens dag, lod Villads Nielsen Fris, provst til stedet, fuldføre dette arbejde (og på dansk) Gud give Peter Horsens til Gota, som mig støbte heel.

Kilde :Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne