Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Holstebro Kirke

Holstebro Kirke

Holstebro Pastorat – Holstebro Provsti – Viborg Stift – Hjerm Herred – Ringkøbing Amt

Den første kirke i Holstebro omtales i 1340. Den lå sammes sted som den nuværende kirke.
I 1450 blev den gamle Maria kirke bygget, en smuk middelalderbvgning, som var omgivet af kirkegård og et stendige, men i 1905 blev det vedtaget at rive den gamle kirke ned. 1906 til 1907 byggedes den nuværende kirke, Sct. Jørgen Kirke, på den gamle kirkes plads. Kirkeministeriet havde givet tilladelse til, at den nye kirke måtte ligge i retningen nord-syd af hensyn til Kirkepladsens størrelse. Grundstenen til den ny kirke blev lagt den 21. juni 1906.
Da man rev Maria Kirke ned, gik det lige lovligt hurtigt. Idet man nedtog kirkens prægtigste inventar, den nederlandske altertavle, blev opsætningen fra 1757 slået itu, men man reddede heldigvis de fem reliefgrupper fra ødelæggelse.
Den flanderske kunstner, der en gang i ca. 1510 – 1520 skar alle disse figurer, har været en dygtig mand. Reliefgrupperne skildrer jomfru Marias liv og fremstiller fra venstre: bebudelsen, fødselen, jomfru Marias død, omskærelsen og vismændenes tilbedelse. Tavlen er et enestående klenodie i Danmark og der vides kun at eksistere lignende flanderske altertavler i Sæby og Viborg Søndre Sogn.
Der er mange fine små detaljer: Ypperstepræstens briller, "Trofast" under stolen osv.
I ortodoksiens tidsalder kunne man ikke affinde sig med Mariabilledet og gav derfor jomfruen overskæg og krone samt en indskrift, der sagde, at det var patriarken Jacob, der på dødslejet rakte kronen til sine sønner, Israels 12 stammer. Altertavlen førtes i 1907 tilbage til sin oprindelige skikkelse.
Alterskranken langs knæfaldet er af forgyldt smedejern. Da det meget store knæfald er større end i dan gamle kirke, blev skranken forsynes med et nyt led i hver side, da den blev overført til den nye kirke.
Glasmalerierne i kirkens apsis var betalt med gaver fra forhenværende gårdejer Niels Meldgaard og hustru samt grosserer Leonhardt Tang, tidligere ejer af Holstebro Jernstøberi. Vinduerne var udført af kunstmaler Johannes Krag og glasmosaikfabrikant Duvier, København.
I det midterste ses Kristus med udbredte arme, stående på klippen og omgivet af en blomsterkrans båret af engle, og ved hans fødder udspringer 3 kildevæld.
På de to andre glasmalerier ses mennesker i alle livets aldre, og de bliver ført af engle til Kristus.
Døbefonten er fra 1907, og den er tegnet af kirkens arkitekt Ahlmann til den ny kirke, fordi arkitekten ikke fandt den gamle font klædelig til det ny rum. Den er udhugget i svensk granit af stenhugger Villefrance. Partikulier Eising København, som stammede fra Holstebro, skænkede midler til den nye font.
Dåbsfadet har billeder af "Guds Lam" og en fisk, symboler for Kristus og bærer indskriften; "Herre frels mig! Bliv ren!".
Prædikestolen med tilhørende lydhimmel stammer fra begyndelsen af 17. århundrede og er udført i renæssancestil. Billederne i de fire felter forestiller de fire evangelister med deres symboler og er fra ca. 1907.
Kirkens ældste lyskilde finder vi på prædikestolen; en smuk gammel lampe, hvor pladen danner et løvehoved, der i munden holder en slange, som bærer lyset.
Klokkerne i Holstebro kirkes klokkespil er støbt i 1973 og 1974 af klokkestøberiet Koninklijke Eijsbouts, Asten, Holland.
Alle klokkerne er støbt i klokkebronze med sammensætningen ca. 78 % kobber og ca. 22 % tin. I de mindste klokker er tinindholdet dog gradvis forøget, således at disse klokker indeholder op til 25 % tin. Klokkespillet består af 48 klokker.

Kilde : Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne