Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hjerm Vestre Kirke

Hjerm Vestre Kirke 

Hjerm Pastorat – Struer Provsti – Viborg Stift – Hjerm Herred – Ringkøbing Amt

Hjerm Vestre Kirke ligger smukt placeret på et af sognets højeste punkter ca. ½ km syd for Hjerm by. Der er ingen årstal på kirken, men ud fra måden, kirken er bygget på, formodes det, at den er fra ca. 1140. Kirken formodes at være bygget på eller ved et gammelt herredsting.
Kirken bestod oprindeligt kun af kor og skib og er bygget af materialer fra egnen. Granitkvadre*, der stammer fra istiden, er samlet på markerne omkring kirken. Kalken er fra Blegedalen ? der, hvor banen ligger nu. Træværket er sandsynligvis hentet i skovene ved Egebjerg/Jebjerg. Det oprindelige gulv er stampet ler fra lokale lergrave, mens blytaget må være indført udefra.
Omkring år 1500 blev der bedre tider i hele landet, hvilket affødte en trang til at udvide og forskønne kirkerne ? således også i Hjerm. Der blev bygget et tårn og to korsarme. Granitkvadrene fra den nedtagne gavl blev brugt som fundament. Selve murene blev opført med munkesten. Det løgformede tårn er prydet med en vejrhane og en guldkugle.
I 1970´erne gennemgik kirken en større renovering. Granitkvadrene var ved at skride ud, så ydermuren blev taget ned og muret op igen. Desværre forsvandt mange af de smukke granitkvadremønstre ved denne restaurering.
Kirken har 2 klokker - en stor og en mindre. Den store klokke havde i 1703 afløst kirkens oprindelige klokke.
Prædikestol og altertavle stammer fra begyndelsen af 1600-tallet. Altertavlens oprindelige fløjvinger er erstattet af udsavede billeder af de 4 evangelister, der ligesom topstykket, er tilføjet i 1770.
Tavlen har muligvis været en såkaldt katekismustavle med de 10 bud, trosbekendelsen og Fadervor påmalet. Dette er så senere blevet erstattet af de nuværende malerier. Våbenskjoldet under billedet af Kristus med rigsæblet tilhørte ejeren af Volstrup (1757-71): Poul Klingenberg.
Den mindst sete af prædikestolens fire felter forestiller en ørn, der hakker sig selv for at mætte sine børn. Et symbol, som også Christian den Fjerde benyttede om sig selv.
Den meget særprægede alterskranke er firkantet og udsmykket med engle-/havfrueagtige væsener. I midten findes Lindernes og Obelitzernes våbenskjolde.
Døbefont og alter var eneste inventar, da kirken blev taget i brug.
Døbefonten i granit er den oprindelige. Den var fra starten placeret ved indgangsdøren. Denne placering var for at symbolisere, at dåben er indgangen til Guds menighed.
Efter reformationen blev den flyttet til den søndre korsarm for senere at blive anbragt i koret, så alle kirkegængere kunne følge dåbshandlingen.
I 1938 fik døbefonten sin nuværende placering.
Under restaureringen i 1938 dukkede en rest af loftsudsmykningen frem. Her kan man stadig se Mogens Munks våbenskjolde samt en indskrift, der fortæller, at Mogens Munk og 6 af hans børn, 4 sønner og 2 døtre ligger begravet her, og at Mogens Munk døde i 1558.
Omkring år 1400 blev kirken udsmykket med 3 træskulpturer. Af de 3 skulpturer, en Maria, en Johannes og en Kristusfigur, er kun Kristusfiguren bevaret. Den blev i 1938 istandsat med 4 endestykker med evangelistsymbolerne: Mennesket (Mattæus), løven (Markus), oksen (Lukas) og ørnen (Johannes). Figuren hænger nu på kirkeskibets nordvæg.
En lille kuriositet er, at kvindesidens bænke har låger for, så mændene ikke kunne se kvindernes ankler, når de satte sig ned.
Stamfaderen til slægten, Henrich Jensen, var præst fra 1669-1689. Slægten har haft gravrum under tårnets gulv. I tårnet er en mindeplade over Henrich Jensen og hans 3 hustruer. Den første var i øvrigt datter af Anders Petersen.
Kirkens orgel er et Frobeniusorgel fra 1979. Det har ti stemmer, to manualer og pedal. Orglet fik sin nuværende plads i 1938.
De seks malerier/billeder ved orglet var oprindeligt placeret i den nordre korsarm omkring herskabsstolene fra Volstrup. Her kunne herskabet sidde ugeneret af andre kirkegængere. Senere blev herskabsstolene flyttet til skibets sydvesthjørne ? et par trin oppe. Ved siden af var der en stol eller briks til herskabstjeneren. Stolene blev fjernet omkring 1910. Malerierne blev først placeret på pulpituret, derefter foran orglet inden de blev hængt op i tårnet.

Kilde : Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne