Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Harboøre Kirke

Harboøre Kirke 

viborg harbooere 101

Harboøre-Engbjerg Pastorat – Lemvig Provsti – Viborg Stift – Vandfuld Herred – Ringkøbing Amt

Harboøre Kirke blev opført 1910, efter at man i 1909 havde nedrevet den oprindelige kirke fra 1500-tallet, som havde været igennem mange ombygninger. Byggeriet af en ny kirke kan også ses i lyset af den vækkelse, som fandt sted, og som var stærk i dette sogn.
Den nuværende kirke er opført i nyromansk stil. Tårnets nederste del er rester af den oprindelige kirke. Herudover består kirken af skib og kor. Våbenhus er indrettet i korsarmen mod nord.
Altertavlen er i renæssance stil, indkøbt 1605 formentlig ved hjælp af indsamlede midler blandt sognets beboere. Altertavlens oprindelige malerier blev udskiftet, samtidig med at den nye kirke blev taget i brug. Hovedmotivet forestiller Jesus, som tager imod de små børn.
Døbefonten af granit har udhuggede hoveder og er fra 1200-tallet.
Prædikestolen med apostelbilleder samt tilhørende lydhimmel er fra 1618.
Kirkerummet fremtræder lyst med enkle stolestader i blå almuefarve. En mindetavle over 2 fiskerlavs forlis, henholdsvis i 1862 samt 1863, er ophængt på skibets sydvæg og er med til at fortælle sognets historie tæt ved Vesterhavet.
Kirkens orgel, et Frobenius, blev i 1968 opsat på pulpituret over korsarmen, men i 1985 flyttedes det til det oprindelige orgelpulpitur. Også det oprindelige orgel var et Frobenius.
På kirkegården er blandt andet en mindesten over de fiskere, som druknede den 21. november 1893. I alt omkom 48, heraf var de 26 fra Harboøre, 2 fra Vorupør, 13 fra Agger og 7 fra Klitmøller. Det fremgår af stenen, at 19 kvinder blev enker og 70 børn faderløse.
Ved en fællesbegravelse af 14 af de druknede søfolk fra Harboøre den 27. november holdt den tidligere sognepræst, Carl Julius Moe, en tale som vakte skandale blandt dem, som ikke tilhørte Indre Mission, og som ikke var vant til vækkelsestaler.
C.J. Moe udtalte: "dersom I ikke omvender jer nu, kan I aldrig frelses" – og fortsatte "det nytter ikke at nægte, at en del af dem, der ligger i disse kister, ikke havde noget liv i Jesus". Da så mange var omkommet, var pressen fra bl.a. København mødt op, og Henrik Cavling skrev i Politiken: "Det var ikke en begravelse. Det var en eksekution".
En anden af kirkegårdens mindesten er rejst til minde over 12 mand, som druknede under en aktion med deres redningsbåd Liløre 25. januar 1897.
Til minde om en fregat fra Rusland, Alexander Nevskij, som forliste 25. september 1868, er rejst en sten. Om bord havde været ca. 800 mand, som stort set alle blev reddet, ikke mindst takket være underofficer Shiloff og matros Pliakoff, der begge omkom under redningsaktionen.
Fra 1. verdenskrig er rejst en sten til minde om 25 tyske marinesoldater, som omkom i deres ubåd 31. maj 1916. Endvidere er der en mindemur over druknede fiskere, rejst 1942.

Wikipedia

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne