Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Bording Kirke

Bording Kirke

Arnborg-Fasterholt-Bording-Christianshede Pastorat – Ikast-Brande Provsti – Viborg Stift – Hammerum Herred – Ringkøbing Amt

Midt i dette sogn lå Bording kirke. En lille, uanseelig middelalderkirke, hvis ydermure var af tilhugne granitsten, mens de indvendige vægge var af rå, utilhugne kampesten. Kirkerummet var hvidkalket med rester af kalkmalerier. Der var bjælkeloft og klinkegulv. I midtergangen lå en række gravminder, og under gulvet blev der i 1891 fundet en muret gravhvælving med 7 kister. Kirken var uden tårn. Klokken, der bærer årstallet 1487, hang i en klokkestabel af træ sydvest for kirken.
På grund af hedeopdyrkning, stationsbyernes opkomst og en stor befolkningstilvækst blev der i slutningen af 1800-tallet foretaget en del ændringer af sognestrukturen i Midtjylland og bygget en række nye kirker. For Bording sogns vedkommende betød dette, at sydsognet (Christianshede og Guldforhoved) i 1894 blev et selvstændigt kirkedistrikt omkring den nybyggede Christianshede kirke, mens nordsognet (Agerskov og Munklinde) i 1898 blev udskilt fra Bording sogn og tillagt det nyoprettede Ilskov sogn.
Bording sogn var fra midten af 1800-tallet præget af kraftige vækkelsesbevægelser og en stor kirkegang. Dette – sammenholdt med befolkningstilvæksten og den lille, efterhånden meget brøstfældige, middelalderkirke – bevirkede, at sognets beboere besluttede sig for en ny og større kirke.
Den gamle kirke blev revet ned, og 12. september 1897 kunne den nuværende Bording kirke indvies. Den nye kirke blev tegnet af Viborg-arkitekten C.A Wiinholt, der sandsynligvis var inspireret af et Grækenlands-ophold umiddelbart før Bording-projektet. I hvert fald valgte han det græske kors som kirkens grundplan.
Over denne grundplan blev kirken bygget på den gamle kirkes plads med stil-elementer hentet fra forskellige historiske perioder. Den gamle kirkes granitkvadre blev anvendt som sokkel- og hjørnesten. Og granitvinduesbuerne fra middelalderkirken blev anbragt som udsmykningsnicher i væggene i det nye kirkerum.
Inventaret fra den gamle kirke blev ført med over i den nye kirke: Granitdøbefonten med 1500-tals dåbsfadet, prædikestolen fra 1611 og altertavlen fra 1612 (med en overbygning fra 1897). Klokken fra 1487 blev bibeholdt og fik senere en muret klokkestabel. Kirkens orgel er fra 1967 og bygget af "Marcussen & Søn" .
Altertavlen i Bording kirke er fra året 1612. Indskrifterne er de oprindelige, mens midterfeltet med Golgata-motivet er fra 1865. Overbygningen med Agnus Dei-motivet er fra 1897.
Prædikestolen i Bording kirke er fra året 1611. De fire evangelister er 1700-tals malerier afdækket ved restaureringen i 1997
Før100-års jubilæet i 1997 blev kirken og dens inventar gennemrenoveret under ledelse af arkitekt Børge Hornbæk Madsen og konservator Jens Johansen. Kirken fik tilbygget et nyt våbenhus med moderne faciliteter. Et nyt gulv med en ændret udformning af kor-trappen gav nye muligheder for kirkespil og musikalske aktiviteter. På altertavlen blev de originale indskrifter fremdraget. Og prædikestolens evangelist-billeder fra 1700-tallet blev genfundet under to lag overmaling.

Hans Thomsen på Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne