Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Aggersborg Kirke

Aggersborg Kirke 

Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted Pastorat – Vesthimmerlands Provsti – Viborg Stift – Øster Han Herred – Hjørring Amt

Kirken er i romansk byggestil og lavet af granitkvadre, der er hugget af de mange kampesten fra området. Et enormt arbejde uden nutidens hjælpemidl
er.I slutningen af 1000 - tallet lavede man et stenfundament til en kirke. Af ukendte årsager blev kirken aldrig bygget, og af lige så ukendte årsager blev dette fundament kun delvist anvendt, da den nuværende kirke blev påbegyndt. Omkring 1150 stod kun koret opført i sten. Måske har der også været en apsis (= runding) . Skibet var en mindre træbygning, ca. 4 x 9 meter. Der har sandsynligvis været lerstampet gulv og ingen stole eller bænke. I sydmuren kan man stadig se
"Præstedøren". Hr. pastoren skulle jo gerne komme standsmæssigt ind til sin menighed! Iøvrigt var det kun præsten, der måtte opholde sig i koret.
Det nuværende skib af sten blev bygget omkring 1250.Da kirken endelig stod færdig var den uden våbenhus og klokketårn men havde to indgange! En kvindedør mod nord (den er nu tilmuret) og en mandsdør i syd.
Dengang sad mænd og kvinder bestemt ikke sammen.I middelalderen byggede man et våbenhus foran syddøren.I 1884 blev det erstattet af et nyt i pudsede mursten.
Klokketårnet blev også bygget i middelalderen. Det er opført i tegl med marksten som indermur.Både våbenhus og tårn er senere blevet hvidkalket og kan dermed ses i miles afstand. Et sikkert kendingsmærke for bådfolkene ude på fjorden.
Den gamle klokke er et rent klenodie fra 1601, støbt af Adam Nielsen i Kolding og skænket af Preben Bild, Aggersborggård. (Død 1602)
Den nye klokke er fra 1992, støbt af Pacard i Frankrig og skænket af familien Nørgaard, Aggersborggård.
Den bærer indskriften:
"Til Guds ære, i glæde og sorg, jeg ringer for sjæle i Aggersborg."
Det første indtryk er rolig harmoni og smukke almuefarver, der bliver fremhævet af de hvidkalkede mure. Træarbejderne i kirkebænke og paneler er enkle og regelmæssige.
Nordvæggens tavle gengiver nadveren med Jesus og de 12 apostle. Man får også et kig på en diset måne, der viser sig mellem truende stormskyer. ( Man skal nemlig lige huskes på, at Jesus blev korsfæstet kort efter nadveren!)
På topstykket ser vi treenighedssymbolet: En ligesidet trekant med Guds øje i midten.Øjet, som ser alt.
Familien Bild til Aggersborg skænkede ikke kun klokken men også prædikestolen (Omkring år 1600.)Det er enkelt snedkerarbejde, men meget smukt og regelmæssigt.
På lydhimmelen står: "Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det". (Luk. Kap.11, vers 28
Indskriftem lyder: "Denne Omgang er bekaasted og udstaferet af Fornemme og Meenige Sogne Mend Aar 1704 den ottende February".
Vi ved ikke, om alterskranken på det tidspunkt var ny, eller om den trængte til renovering, men det må ikke glemmes HVEM, der havde reageret.
Mange kirker har et modelskib hængende fra loftet i den del af kirken, vi også kalder "skibet".Hvorfor nu det? Og hvorfor sejler "skibet" altid mod øst med koret og alteret i spidsen?
Der findes sikkert flere forklaringer, men her er én af dem: Skibet er symbol på rejsen gennem livet fra jorden til himlen. På denne rejse er man udsat for både storm og stille. Det sejler mod øst til den opadgående
sol med Kristi genkomst.Modelskibet i Aggersborg er skænketaf skibsfører Kristian Fisker Jensen i 1938
2011 fik kirken et nyt orgel.(Bygget i 1982 af Jensen & Thomsen, Hillerød).
Det har 6 stemmer fordelt på 1 manual og pedal og er helt mekanisk.Orgelhus og træpiber er udført i fyrretræ.
Tårnrummet er lukket med et imponerende smedejernsgitter. Engang var det familiegravsted for familien Speitzer (1718 –1803). På nordvæggen
hænger stadig et epitafium (= gravmonument med indskrift). Kisterne er senere flyttet til kirkegården.

Folder på Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne