Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Simested Kirke

Simested Kirke

Simested-Testrup-Østerbølle Pastorat – Vesthimmerlands Provsti – Viborg Stift – Rinds Herred – Viborg Amt

Landsbyen Simested og dens kirke ligger i et landskab, der er rigt afvekslende med småbakker og dalsænkninger med skønne engdrag ind imellem. Simested å snor sig gennem den smukke ådal og krydser den gamle hærvej ved Simestedbro, hvor et vadested i fordums tid har ført folk og fæ over åen. Her er fra både den ny og gamle hovedvej (hærvejen) et smukt udsyn over landsbyen. Kirkens hvide tårn med de røde teglsten står, som det ses, og knejser midt i landsbyen.
Danmark var i vikingetiden og middelalderen et kriger og landbrugssamfund, hvor de jyske kvaderstenskirker blev bygget mellem år 1125 og 1250. Man mener, der var 3 byggeperioder, og Simested Kirke blev ifølge Broder Berg, Vesthimmerlands museum bygget sidst i 1100-tallet. Det var oprindelig en kvaderstenskirke uden tårn, som kom til engang i 1500-tallet. Våbenhuset er opført i røde munkesten i 1884. Det er bygget ved den nordre indgang, og den sydlige indgang er muret til, hvilket er usædvanlig, det er normalt omvendt. Over den tilmurede syddør er en stenbjælke med et såkaldt græsk kors under et sparremønster. Omkring kirken er der et traditionelt stendige. Der er et kapel ved den vestlige indgang til kirkegården – ved P-pladsen.
Kirken har bjælkeloft i skibet, mens tårn og kor har sengotisk hvælving.
Alteret er fra samme tid som våbenhuset. På altertavlen, der er egetræsmalet, hænger et maleri, hvor motivet er Kristus på korset. Der er malet af A. Dorph i 1883.
Alterkalk og –disk er smukt arbejde af sølvsmed Thomas Hansen Pop Aalborg omkring 1710.
Døbefonten er en romansk granitfont med dåbsfad af sølvplet, fadet skænket af Viborg sparekasse 1887, som dengang var ejer af kirken. Den tilhørende dåbskande er i 1942 skænket af tidligere sognepræst Chr. Petersen.
Kirkeklokken er støbt ca. 1440 af mester Peter fra Randers.
Prædikestolen er egetræsmalet med apostlene Mattæus, Johannes, Paulus og Peter, tegnet efter Thorvaldsens apostle. Den er sandsynligvis også fra starten af 1880'erne.
Orglet er skænket af frk. Behrend, Korsøgård. A. S. Behrend ejede gården 1888 - 1890 og hans dødsbo ejede den 1890 – 1892.
Kirkeskibet er en nøjagtig kopi af skoleskibet Danmark, bygget i 1945 af snedkermester P. C. Christiansen, Thorup og skænket til kirken. Hans gravsten står i lapidariet mod øst. Arbejdet er udført som fritidsarbejde, det har taget 350 timer, til rigningen er gået 250 m. garn og knyttet 1700 knuder. Skibet består af 1150 forskellige dele.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne