Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hinge Kirke

Hinge Kirke

Hinge-Vinderslev Pastorat – Ikast-Brande Provsti – Viborg Stift – Lysgård Herred – Viborg Amt

Hinge Kirke er beliggende nord for Hinge sø ved landsbyen Hinge. Kirken er en af de ældste teglstenskirker i Danmark og er bygget i midten af 1200-tallet, måske er det munkene fra det nærliggende Allingkloster,der har stået for byggeriet Tiden har været haard ved teglstensbyggeriet, og de oprindelige teglsten ses tydeligst i kirkens østlige del med skraakantsoklen og det tilmurede vindue i apsis. Tårnet,som det ser ud nu, er fra en restaurering foranstaltet af J.A. Fischer til Allinggård i 1779, hvilket kan ses på vindfløjen. ( i en novelle af Blicher er Fischer omtalt som fruetimehaderen)
Går vi nu ind i kirken, ser man det flade loft. Det har ikke altid været der. Oprindelig har kirken stået med åben tagstol. Ved reformationen blev kalkmalerierne kalket over og nogle år senere blev loftet lagt. Ved kirkens restaurering i 1984 blev de genfundne kalkmalerier istandsat af National museet. I næsten 500 år har de været skjult for menigheden, nu ses de igen
Den øverste og bedst bevarede frise viser Jesu lidelseshistorie i 6 afsnit. begynder vi fra nordvæggen, ser vi først Jesus, der pågribes i Getsemane Have, derefter piskningen. Det tredie billede viser hvordan Jesus tornekrones,det fjerde Pilatus, der viser Jesus frem for folket og siger Ecce Homo ( se hvilket menneske ). På det femte billede bærer Jesus sit kors ud til Golgata, og på det sidste billede ser vi selve korsfæstelsen.
Den næste frise viser til venstre for korbuen " Den hellige Slægt",dvs, jomfru Maries familie,bl.a,den hellige Anna og hendes slægt, som netop i 1400-tallets slutning var genstand for stor interesse i den katolske kirke.
Til højre for korbuen ses er billede, der nok har forestillet de hellige tre konger, som modtages af jomfru Maria ( Baltazar var ifølge tradetionen navnet på den ene af dem)
At der har været en tredie rækker billeder fremgår af,at der i hjørnet bag prædikestolen ses en stående mand med glorie om hovedet og sværd i hånden. Det forestiller sandsynligvis apostlen Paulus, som blev henrettet med sværd. Da sidealtrene i skibet syd for korbuen almindeligvis var viet til kirkens skytshelgen, er det ikke utænkelig, at Hinge kirke var indviet til apostlen Paulus.
Den, der ser billederne i dag, må tænke på, at de klædedragter, vi ser personerne iført, er 1400-tallets.
Døbefonten er romansk ( Gødvad-gruppen ) og er det ældste inventari kirken.
Den lille smukke altertavle i renæssancestil er fra 1604 og bekostet af sognepræsten Hans Sørensen. I storfeldet, som er delt af korintiske søjler, er der et maleri af Kristus på korset omgivet af skriftsteder.
Tinlysestagerne er foræret kirken i 1677, men det vides ikke af hvem. de bærer initialerne P.N.S.G, M.J.D.
Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1612 og skænket til kirken af samme præst, Hans Sørensen, som også har skænket altertavlen. Lydhimlen er bekostet af Hans Sørensens efterfølger Christen Erichsen og hustru i 1655. De små felter på prædikestolen viser allegoriske billeder fra 1700-tallet og minder om billeder på bænkegavlene i Søndre sogns kirke i Viborg.
I 1761 lod velbyrdige hr. Christian Fischer til Allinggård klokken omstøbe i Viborg og med 300 pd ny metal forbedre. soli Deo Gloria (Gud alene æren)
På skibets nordvæg hænger der et epitafium fra ca 1600 med to felter, hvori der er malerier. Det ene forestiller korsfæstlsen , det andet opstandelsen. Bemærk præsten, som knæler ved korset- i stedet for som man plejer at se: præsten i al sin magt og vælde med hustru og levende såvel såvel som døde børn. Teksten fortæller, hvem der har bekostet epitafiet, nemlig Søren Michelsen, død 1597, og hustru, og Hans Sørensen, død 1632 og dennes hustru.Versene er senere tilføjelser, to vers af Thomas Kingo. Ovennævnte Hans Sørensen var broder til> Præsten i Thorning< Erik Sørensen, som Blicher har fortalt om i en novelle.

Tekst: Niels Jacobsen. På Kirkens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Viborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne