Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Vangede Kirke

Vangede Kirke

Vangede Pastorat – Gentofte Provsti – Helsingør Stift – Sokkelund Herred – Københavns Amt

Vangede Kirke er opført af røde håndstrøgne teglsten fra Borup Teglværk ved Skævinge i Nordsjælland. Tagkonstruktionen er udført i beton, mens den ydre ikke synlige beklædning består af tagpap. kirkesal og annekssal er et større og et mindre kvadrat stille over kant i forlængelse af hinanden. Belægningen i kirkesal, annekssal, våbenhus og sakristi består af klinker, mens mødelokalerne har gulve af bøgeparket.
Den store sal har midt på hver af kvadratets sider et trekantet indsnit, hvis spidser ind mod kirken ender i piller. Disse piller danner vederlag for fire 12m lange betonbjælker, der bærer et forsænket kassetteloft over det centralt stillede alter. Planen består således af et mindre kvadrat indskrevet og drejet 45 grader i et større kvadrat. De to kirkesale præges markant af de høje teglstensmure, der giver rummene lighed med arkitekturen fra den romanske periode, som man f.eks. kender den fra Hvide'ernes klosterkirke i Sorø og Roskilde Domkirke.
Adgang til kirken får man, som traditionen byder, gennem våbenhuset. Det er en lav tilbygning til kirkekomplekset bygget på af den store kirkesals nordvest mur. Der er adgang både fra Vangedevej og Vangedebygade; sidstnævnte må opfattes som kirkens hovedindgang med en klosteragtig gård, der kantes af annekssal, mødefløj og kirketjenerbolig. Våbenhuset er i kontrast til den tårnhøje kirkesal en meget lav bygning med fladt tag.
Mod nordøst ligger der et mindre sakristi og kontorfløj, hvortil der både er adgang fra den lille forplads ved Vangedevej og fra koret, lige bad ved prædikestolen. I sydvest i hjørnet mellem kirkesal og annekssal ligger kapellet, en lille trekantet bygning, der er forbundet med kirken ved en gang langs med kirkesalens sydvest mur. Kirkens mødelokaler og Ungdomsgården nord for med den i vinkel opførte kirketjenerbolig har Spreckelsen bygget i samme stil som det øvrige med anvendelse af røde teglsten. Alteret står i Vangede Kirke meget utraditionelt midt i kirkerummet. Alteret er formet som en kvadratisk plint, der står på et plateau, der er hævet et trin over kirkerummets gulv. Plinten er beklædt med keramiske fliser, der på bordets vandrette flade former et Sct. Georgs - lignende kors og på de lodrette sider er udsmykket med jordkloder, over hvilket himlens bue hvælver sig. Bordets kors symbolisere Gud som verdens og kirkens samlede midtpunkt. Alteret er skabt af Kunstneren Tue Poulsen.
Døbefonten er lavet af kunstneren Tue Poulsen og er i keramik, brændt i ét stykke og formet som en tregrenet stamme symboliserende livets og erkendelsens træ. I to af grenenes snitflader ligger billeder af hvid glasur ligesom på alteret. Den tredje er udhulet som dåbsfad, helt i gylden glasur. Korset som hænger over alteret er lavet af kunstneren Tue Poulsen. Det er sat sammen af 26 forskellige små kors lavet i kakler, sat sammen om et gyldent krucifiks, så ledes at forsiden og bagsiden ikke er ens.
Lige foran indgangen til sakristiet, står prædikestolen, den består af 14 mindre og 3 større mandshøje sandfarvede stave af brændt ler, imellem hvilke smalle forsænkede felter belagt med keramiske kakler danner overgang, små stafferinger i guld og blår giver liv til de smalle felter.
I varieret højde er stavene udsmykkede med vekslende hieroglyf, lignende tegn, der i en frise bugter sig hen over stolens front.
I midten er der et særligt markant parti med et skråtstillet kvadrat med en hvid, glaseret kugle i. Motivet kan tolkes som symbol på en fødsel eller solens livgivende evne. Prædikestolen er lavet af kunstneren Tue Poulsen. Orglet er indfattet i en sort ramme af smedejern med facade af kvadratisk ordnede, blanke piber.
Tegnet af Johan Otto von Spreckelsen og bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby.
Som det har været tradition siden den romanske tidsalder, er der også på Vangedes kirkes nye klokker anbragt inskriptioner med dels et kirkeligt budskab, dels informerende oplysninger:
På den store, dybe klokke (med tonen e) står der: Nu ringer alle klokker mod sky Det er første linie af den dejlige salme nr. 374 i salmebogen. (Ingemann 1837). Oven over står:Jeg støbtes i året 1996 af Eijsbouts i Holland og skænkedes til Vangede Kirke af A.P. Møller og hustrus fond til minde om Niels Mærsk Mc-Kinney Arnesen.
På den mellemste klokke (med tonen g) står der: Give da Gud, at hvor vi bo altid når klokken ringe folket forsamles i Jesu tro. Det er tre linier af nr. 280 i salmebogen: Kirken den er et gammelt hus. (Grundtvig 1837). Oven over står: Jeg støbtes i året 1996 til Vangede Kirke af Eijsbouts i Holland. Arkitekt Johan Otto von Spreckelsen skabte denne Guds borg.
På den mindste klokke (- der dog vejer en halv ton og har tonen a) står der: Jeg er en røst som råber. Kom til Herrens hus og helligdom O hør mig følg mig store små at I fra død til liv kan gå - en tekst, der også stod på Vangede Kirkes gamle klokke. Øverst på den står blot: Jeg støbtes i året 1996 til Vangede Kirke af Eijsbouts i Holland.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne