Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Uvelse Kirke

Uvelse Kirke

Nørre Herlev-Uvelse Pastorat – Hillerød Provsti – Helsingør Stift – Lynge-Frederiksborg Herred – Frederiksborg Amt

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet og er en ypperlig repræsentant for Valdemartidens teglstensarkitektur.
Om kirkens bygherre vides intet bestemt. Men et godt bud kunne være Sune Ebbesøn, en stormand af Hvideslægten.
Altertavlen dateres fra ca. 1610 og bærer Chr. d. 4's kronede monogram. Alterbilledet er fra 1866 og er malet af N. Simonsen. Alterpartiet skjuler den runde apsis, hvor der tidligere var tre runde vinduer, det midterste stik mod øst.
Alterbordet var indtil 1852 et romansk alter, som ved nedbrydningen viste sig at indeholde et helgenskrin, som nu opbevares på nationalmuseet. Fra 1852 til 2001 var alteret et bord af fyrretræ, hvorefter det blev fornyet til det nuværende "gyldne alter".
Kirkens smukke døbefont er en skånsk granit fra 100-tallet. Forneden er fonten forsynet med pinsens tunger, et symbol på Åndens sandhedstale. Ovenover er et snoet tov, billedet på troens ankertov, der når helt ind bag forhænget i himlen. Øverst er indhugget de arkadefriser i miniatureudgave, som ses udenfor på kirkens sydmur, og som er enestående i dansk arkitektur. Døbefonten antages således at have stået i kirken fra starten af. En ældre - formodet døbefont fra den nedlagte kirke ( kapel) i Lystrup - er nu placeret i Sognegårdens entré.
Lydhimlen eopsat 1742. På den er nu placeret 2 apostelfigurer: Peter og Paulus. Figurerne var før kirkens renovering i 2001 placeret på altertavlens øverste hjørner. Prædikestolen er fra 1600-tallet og formentlig udført i Bernth Snedkers værksted i Slangerup.
Stolen er på 4 fag, med skiftevis mandlige og kvindelige hjørnehermer ( piller). I de flade nicher står de 4 evangelister med hver deres symbol.
Krucifikset, der hænger på sideskibets østvæg er anskaffet til kirken i 1978.
Kirkens orgel er fra 1964. Det har 6 stemmer og er bygget af orgelbygger Troels Krohn i Hillerød. I forbindelse med kirkens renovering i 2001 udvidedes orglet med en subbas 16 stemme, fremstillet af orgelbygger og forhenværende kirkeværge Svend Erling Nielsen, Uvelse.
Kirkens ældste og største klokke er fra 1618. På "halsen" står: " i året 1618 støbte Hans Kemner i Helsingør mig. Gud alene ære, pris og hæder.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne