Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Søborg Kirke, Gladsaxe

Søborg Kirke

Gladsaxe

Søborggård Pastorat – Gladsaxe-Herlev Provsti – Helsingør Stift – Sokkelund Herred – Københavns Amt

Søborg Kirke har siden 1914 ligget på Søborg Hovedgade. Milevidt kunne den ses, for husene omkring den var få og små, omgivet af vidtstrakte marker. Men ingen kunne være i tvivl om at Søborg i løbet af få årtier ville blive en folkerig del af Gladsaxe-Herlev kommune med de mange tilflyttere, der her kunne købe jord for under 1 kr. pr. kvadratalen.
Allerede i 1905 talte man om at bygge et menighedshus. Den voksende menighed havde en lang og besværlig vej til Gladsaxe Kirke. En tid holdt præsten herfra søndag eftermiddag gudstjeneste i frk. Andersen-Højers privatskole i Lauggaardsallé. Det stærkt tiltagende byggeri gjorde det imidlertid klart, at man hellere straks måtte rejse en kirke, og en kirkekomité blev dannet. 2. juledag 1914 kunne menigheden i Søborg endelig indvie sin kirke.
Den hvidmalede kirke er opført af mursten på granitsokkel. Arkitekt Alfred Jørgensen havde oprindelig projekteret den som korskirke, hvilket han ønskede pointeret ved riller i sidemurene.
Foruden skibet har kirken mod sydvest et polygont kor, flankeret af præsteværelset til højre og trappehus med nedgang til sakristi til venstre. Det ejendommelige tårn har ved siderne et lavt firesidigt klokkestokværk og et pyramideformet spir.
Kirken har to klokker: Den store er fra 1914, den lille blev i 1923 skænket af proprietær Kjærs børn, der på denne måde ville sætte deres far et minde.
Over hovedindgangen til kirken findes en tympanon med relief i brændt ler, fremstillet af billedhuggeren J. J. Bregnø. Kunstneren har hertil, med undtagelse af Kristusfiguret, brugt levende modeller.
Den første person på Kristi venstre side er arkitekt Alfred Jørgensen. På højre side står Bregnø selv og derefter pastor Leth.
Fra våbenhuset er der indgang til dåbsværelse og trappehus til orgelet.
Det første orgel blev leveret af orgelbygger Th. Frobenius og Co. og lød første gang 1. nytårsdag 1920. Indtil da havde menigheden måttet nøjes med et harmonium.
Orglet, der havde syv stemmer og to manualer, blev købt for midler indsamlet blandt menigheden.
I 1954 blev orglet udbygget til 22 stemmer på 3 manualer og pedal.
I 1990/91 blev orglet renoveret og omintoneret af orgelbyggerfirmaet Poul-Gerhard Andersen - og fik samtidig tre nye stemmer.
Orglets nuværende facade er tegnet af arkitekt Palludan, der også forestod opførelsen af kirkens kapel (1952) og alterpartiets ombygning (1954).
Kirkens stilformer er betegnet som romanske, men er efter tidens smag noget blandede. Kirkeskibet får lys fra rundbuede vinduer, adskilt af pilastre med bladkapitæler af brændte sten. Bladkapitælerne er modelleret af Thomas Hansen.
Når man træder ind i Søborg Kirke, er det først og fremmest kunstmaler Holmer Triers (f. 1916) smukke mosaikruder, der tiltrækker sig opmærksomheden. De tre mosaikker forestiller fra venstre: Jesu dåb i Jordan floden, Jesu opstandelse og nadvermåltidet i Emmaus.
Det nye alterbord fra 1954 er af Nexø sandsten. På dets forside står APX(Omega). A (alfa) er det første bogstav i det græste alfabet, og (omega) er det sidste. PX er de to første bogstaver i navnet Kristus er Herren fra begyndelsen til enden. Ruderne er fra 1958. Mester for alterkalken er guldsmed Mathias Frederik Schack Winge, født 1813. Kalken har følgende inskriptioner: "Den 5. October. Til Hs. Welærværdighed Hr. M. G. Krag, Sognepræst til Gjelsted og Rørup. 1844. Fra Beboerne af Gjelsted Menighed. Skjænket til Søborg Kirke 1914 af M.G. Krags Datterdatter Maria Wright". Alterkanden er fra 1911 og er udført af mester Koh. Den bærer ingen indskrift. Alterdisken er en gave fra Gladsaxe Kirke til kirkens indvielse. Alterstagerne er fra 1914 og skænket til kirken af fru Helga Plum. På den ene stage står: "Jeg er Verdens Lys. Johs. Ev. 8,12 - Johs. Aabenb. 2,5. Søborg Kirke 26/2 1914". Den anden stage bærer følgende indskrift: "Til minde om den første Præstedatter i Søborg Sigrid Magrethe Leth f. 10/6 1913 - d. 23/4 1914".
På alteret ligger en læderindbunden bibel. Den er, som det fremgår af de håndskrevne linier på første side, en gave fra forhenværende kirketjener Jens Kristian Jensen og hustru. Jens Kristian Jensen var medarbejder ved Søborg Kirke i 33 år. I anledning af kirkens 75 års jubilæum i 1989 fremstillede væveren Jette Kai to alterduge; den ene er en gave fra bedemand Kvist.
Til venstre for koret står Døbefonten. Materialet er sandsten, og den er i 1914 skænket af stenhuggermester R. Nielsen og hustru. Dåbsfadet har som motiv Maria og barnet i stalden i Betlehem og er tegnet af billedhugger J. J. Bregnø. Materialet er tombak - en legering af kobber og zink. Den smukke dåbskande, der er fremstillet af smedemester K. Ziersen blev skænket af en kreds af damer i sognet. Dåbsrelieffet i blændingen bag døbefonten er udført af Holmer Trier og opsat i 1991. Relieffet er farvemæssigt afstemt efter korets mosaikruder. Det erstatter et tidligere sandstensrelief udført af billedhugger Bøgebjerg.
Prædikestolen, en gave fra Maria Wright i 1914 er af kridtsten fra Stevns og udført af Thomas Hansen. Fem figurer er indhugget i den: Kristus med to evangelister på hver side.
Kirkeskibet fra 1914 er skænket af dampskibsfører Jensen.
Efter den første store restaurering i 1954 hvor korparti og orgel blev ændret, tog menighedsrådet i årene 1978. 1980 fat på resten af kirken. De mørkbejdsede kirkebænke blev afsyret og malet i gråblå nuancer og forsynet med blå hynder, ligesom gulvet blev afhøvlet og ludbehandlet. Også ved denne lejlighed tog man kunstneren Holmer Trier med på råd i farvevalget.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne