Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Skibby Kirke

Skibby Kirke

Skibby Pastorat – Frederikssund Provsti – Helsingør Stift – Horns Herred – Frederiksborg Amt

Skibby Kirke er formentlig bygget i 1100-tallets første halvdel til den købstad, byen dengang var. Grundmålene er større end for en landsbykirke. Senere udvidelser har ikke været nødvendige. Byggematerialet i apsis, kor og skib er frådsten. Stenene kan meget vel være hentet i kridtstenbruddet ved Vintre Møller sydligst på halvøen.
Ved en restaurering i 1869 blev kirken udvendigt belagt med et lag cementpuds. I dag er kirken atter befriet for pudslaget. I 1400-tallets første del blev skibet forsynet med 2 X 4 krydshvælvinger. For at understøtte dem i det brede skib blev det nødvendigt at bygge 5 piller midt i kirken.
Våbenhuset i sengotisk stil er tilbygget i nord mod den gamle landsby. Materialet er munkesten. På skibets tag ved koret har der været et lille tårn. Senere kender man til et fritstående klokkehus. I år 1700 byggede kirkeejerne Herr Otte Krabbe og Fru Birgitte Skeel fra herregården Egholm et tårn i vest. Derpå ses deres initialer og våbenskjold i sandsten.
Alterbordet er af frådsten og sikkert lige så gammelt som kirken. Krucifikset på alteret er fra 1894. Den gamle altertavle fra 1608 skjulte kalkmaleriet i apsis. I 1889 blev den flyttet til skibets nordvæg. Den er opdelt af reliefskårne søjler i felter, der rummer zinkrelieffer, bl.a. med et motiv af korsfæstelsen.
Apsismaleriet er formentlig Danmarks ældste kalkmaleri. Det romanske maleri kan dateres helt tilbage til omkring år 1125 -1150. Den majestætiske Kristus sidder på sin trone, med højre hånd løftet til velsignelse mens venstre støtter livets bog mod knæet. Han er omgivet af de fire evangelister og deres symboler. Forneden er fremstillet en frise med parvis modstillede dyr.
Omkring år 1300-1350 blev der lavet hvælving i koret og det blev dekoreret med smukke gotiske kalkmalerier. Malerierne blev senere kalket over igen, men genfundet i 1854, da kirkens indre blev istandsat. I stedet for at kalke de dyrebare historiske og kunstneriske fund til igen, tilkaldtes assistance fra Nationalmuseet. Restaureringen af Skibby Kirkes kalkmalerier tog nu sin begyndelse, som den første af sin slags i Danmarkshistorien. Dette blev nøglen, der lukkede op for Danmarks kirkebygningers store billedbog – et skatkammer, der før den tid var næsten ukendt. Derfor kom der fart i studiet af vore gamle landsbykirker og deres udsmykning.
I korets nordvæg ses et sakramentskab med gitterlåge. I det hænger et gotisk røgelseskar fra før 1620.
Døbefonten er af bronzeret jern med nygotiske ornamenter (1855). En tidligere font af sten med kobberfad er forsvundet. Det store krucifiks på skibets nordvæg sad oprindeligt i korbuen. Det er fra ca. 1500, skåret i eg og oprindeligt bemalet. Prædikestolen er fra 1896, stolestaderne fra 1962. Gamle stolegavle fra 1578 opbevares på Nationalmuseet.
Frobenius-orgelet er fra 1927.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne