Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Ramløse Kirke

Ramløse Kirke

Ramløse-Annisse Pastorat – Frederiksværk Provsti – Helsingør Stift – Holbo Herred – Frederiksborg Amt

Ramløse Kirkes historie går tilbage til det 12. århundrede, idet den første gang er omtalt i 1211, men regnes for at være en del ældre. Allerede tidligt besad Roskildebiskoppen en fogedgård i Ramløse, hvor biskop Rike ifølge Saxos Danmarkskrønnike blev dræbt i 1139. Denne fogedgård - Hovgården - lå ikke på den nuværende Hovgårds plads, men ved Himmerigshøj. Her har man gentagne gange pløjet store mængder af munkesten op, som formodes at stamme fra bispens gård. Kirken består af kor og skib opført i romansk stil omkring år 1150. Senere blev kor og skib forlænget i gotisk stil, hvorved disse blev lige lange, hvilket er meget sjældent. Det store brede senromanske tårn har flere gange i sin historie slået store revner, og den 13. september 1656 styrtede den østre gavl af tårnet ned og ødelagde en hvælving og våbenhuset. De store stræbepiller stammer fra denne genopbygning. Kirkens nye kapel har et meget smukt mosaikvindue, udført af den lokale kunstner Meta Holmboe. Altertavlen er malet i 1838 af Christen Købke, som anses for at være en af vores største guldmalere, og det er den eneste altertavle der findes fra hans hånd. Bag på alteret findes en tavle over kirkens præster fra Reformationen til i dag. "Lover Gud med klingende Cymbler. Mathias Bennick i Lybæk gjorde mig i Herrens Aar 1584". Sådan lyder indskriften på kirkens mindste klokke. Den store klokke har indskriften: "Stiftmanden Otto Krabbe, Sjællands Biskop Dr. Henrik Bornemann, Provst Magister Niels Spydstrup, Sognepræst Hr. Niels Fridtz. Kirkeværge Anders Bentzøn Taagerup - Stephan Scherrenbein gjorde mig i Aaret 1700".

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne