Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Lynge Kirke

Lynge Kirke

Lynge-Uggeløse Pastorat – Hillerød Provsti – Helsingør Stift – Lynge-Frederiksborg Herred – Frederiksborg Amt

Lynge Herred omtales for første gang i Kong Knuds (den Hellige) gavebrev til Lund Domkirke i året 1085. Det er så at sige Lynges dåbsattest, hvor Kongen skænker Lund Domkirke indtægterne fra et stort antal gårde på Sjælland og i Skåne. Og det er vel også Lynge Kirkes dåbsattest. I 900-årene begynder man at bygge kirker, og vi kan tænke os, at den første trækirke fra denne periode har været beliggende på det bakkedrag midt i den gamle landsby, hvor Lynge Kirke i dag ligger. Den nuværende kirke er bygget i 1100-tallet, for på dette tidspunkt indførtes tiendepligten dvs. at bønderne i sognet skulle svare tiende: 1/3 til biskoppen i Roskilde; 1/3 til sognepræsten og 1/3 til kirkens vedligeholdelse. Det sidste er nok så vigtigt, idet det nu blev økonomisk muligt at nedbryde trækirken og opføre en ny flot stenkirke.
Søsterkirken i Uggeløse er også opført i denne periode, og ud over det ganske land har vi i dag ca. 2.000 landsbykirker fra 1100 - 1200 tallet, der blev rejst på baggrund af det nye økonomiske fundament - tiendepligten. Det romanske kirkeskib er den ældste del af kirkebygningen bygget af kampesten. Skibet er forlænget i vest omkr. 1200-tallet. Hertil tre tilbygninger i gotisk stil opført i munkesten med enkelte skifter af indmurede kampesten i kor og sakristi: Kor og sakristi er tilføjet ca. 1375-1450. Våbenhuset fra 1500-tallet. Tårnet er fra 1723 og erstattede et af bindingsværk, der i flere år havde været "brøstfældigt". Skibet var oprindelig hvælvet, men i 1789 blev hvælvingerne nedrevet p.g.a. fugtskader og erstattedes af et bjælkeloft.
Ved denne lejlighed forsvandt "Isefjordsmesterens" kalkmalerier fra omkr. 1470, som i dag kun er bevaret i korets krydshvælv: Skabelsesberetningen, syndefaldet og Adam og Evas uddrivelse af Paradiset; Kain, der myrder Abel afsluttende med opførelsen af Noahs Ark. Hertil kommer det meget fine helgenbillede af Skt. Martin, der til hest kløver sin kappe med sværdet og deler den med en tigger.

Kirkens præst på kirken hjemmeside: lyug.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne