Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Lille Lyngby Kirke

Lille Lyngby Kirke

Skævinge-Lille Lyngby Pastorat – Hillerød Provsti – Helsingør Stift – Strø Herred – Frederiksborg Amt

Kirken består af et romansk skib fra o. år 1175-1200, et i senmiddelalderen ombygget kor og tårn samt et våbenhus fra 1500-tallet. Tårnet fik sit pyramidetag med vindfløj i 1797. I 1961 fandt man rester af 5 grave, som lå ind under ydermurene. De må henføres til en ældre bygning på stedet, formentlig en trækirke. Til kirken er knyttet vandresagn om natlige nedrivninger og en trolds kast med sten. Glemmes må heller ikke sagnet om tyren, der blev sluppet løs og første gang lagde sig på bakken her, og derved bestemte kirkens beliggenhed. Kirken har i tidernes løb gennemgået flere ombygninger og renoveringer, senest i år 2004. Udvendigt fik taget nye tegl og afløb. Meget tømmerværk blev fornyet. Indvendigt blev væggene nykalket og inventaret renoveret og nymalet - dog ikke altertavle, prædikestol og orgel, som var i god stand.Døbefonten er kirkens ældste inventarstykke. Den er af granit med fire primitive relieffer: David sidder på en stol med sin harpe. Samson og løven. Mand ridende på hest. Engel med udbredte vinger (nederste parti afslået). Dåbsfadet o. 1650, nederlandsk med relieffer. Fonten blev 1868 flyttet fra koret til ned under tårnbuen. I år 2000 flyttet til nuværende sted. Stolestaderne fra første halvdel af 1600-tallet er i barokstil med fyldningsdøre og bukkehorns-hængsler. Lågerne blev fjernet i 1883 men påsat igen 1963. Ved renoveringen 2004 blev givet tilladelse til at aftage dem og deponere dem til eventuel senere indsættelse på deres oprindelige plads. De 4 låger omkring degnestolen skulle bevares påsat for at vise det barokke interiør. Stolestaderne blev lettere ombygget og bla. forsynet med glatte gavle mod væg. Altertavlen er et stateligt barokarbejde med senere renæssancevinger. Skænket i 1630. Sikkert udført af Hans Snedker i Kratmøllen alias Hans Barchmann. Tilsvarende tavler i tre kirker i Hornsherred og i Slangerup Kirke. I sidefelter figurer af Peter med nøglen og en langskægget Paulus – tilsvarende kendt fra Frederiksborg Slotskirke. Gesimsfriserne ovenover bærer udskårne våben for lensmanden på Kronborg og Frederiksborg, Frederik Urne og hustru Karen Arenfeldt. Topstykke med Christian IV's monogram og to frifigurer, Moses og Johannes Døberen. Nadvermaleriet i storfeltet er fra 1774. Topstykkets maleri af Gudslammet er fra 1858. Altertavlen renoveret enkelte gange, senest 1994. Prædikestol og lydhimmel fra Bernt snedker i Slangerup. Tilsvarende arbejder til andre nordsjællandske kirker. Leveret 1614. Renoveret og nystafferet enkelte gange, senest 1994. Orglet er bygget i 1973 af Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn. Det havde 6 stemmer. I år 2000 blev det udvidet til 15 stemmer og to manualer. Det ene værk er svelleværk. Den meget vellykkede udbygning blev lavet af orgelbygger Gunnar Husted, Fredensborg. Klokkerne i tårnet. En støbt 1514 af Johannes Fastenowe og en støbt i 1652 af Hans Meyer.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne