Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Kregme Kirke

Kregme Kirke

 

 

Kregme-Ølsted Pastorat - Frederiksværk Provsti - Helsingør Stift - Strø Herred - Frederiksborg Amt

 

Kregme Kirke ligger smukt på en lille, stejl banke mellem Roskilde fjord og Arresø. Den ældste del af kirken er over 800 år gammel. Som byggemateriale brugte man kampesten. Det var i den romanske tid. Derefter byggedes der videre i den gotiske periode med røde teglsten. Kirken blev forlænget mod vest, vinduerne blev gjort større, skib og kor og det tilføjede våbenhus fik gavle med kamtakker og blændinger, og omkring år 1500 blev tårnet tilføjet. Det var formentlig bakkens bratte fald mod vest, der gjorde umuligt at opføre tårnet, hvor man plejer. I stedet opførte man det med nederste etage som sakristi, præstens opholdsrum og opbevaringssted for kirkens hellige kar, ved siden af koret mod øst, og dristigt med sydmuren stående lige inde på korhvælvingen. Kregme kirke er ikke den eneste kirke i landet, der har tårnet anbragt "forkert", men nok den kendteste. Placeringen har givet anledning til sagnet om, at da man forsøgte at bygge tårnet på det sædvanlige sted, blev det nat efter nat revet ned af trolde. Da man mødtes på kirkebakken for at diskutere, hvad man så skulle gøre, så fløj der en krage hen over flokken og skreg "Kreiom". Man vendte så om på planen og anbragte tårnet ved koret – og så fik det lov at stå. Men kragens skrig gav også byen sit navn.. Når man træder ind i kirken, fanges øjet af et stort, farvestrålende vindue over alteret. Ved jubilæet i 1950 blev kirkens indre restaureret, den gamle altertavle (fra 1844) blev hængt ind i sakristiet. En stor rundblænding i korets østgavl blev åben og forsynet med et glasmaleri. Det forestiller Kristus som verdensdommer. I det sydlige vindue i koret er der indsat glasmalerier. De er ligesom det første udført af kunstmaler Johan Thomas Skovgaard. – Ved restaureringen fik kirken et nyt alterbord af sten. I 1886 fandt man kalkmalerier, men de er blevet overhvidtet med undtagelse af en romansk fremstilling af barnemordet i Bethlehem (på nordvæggen i koret). Prædikestolen er udført i bruskbarok fra 1646. Degnestolen er et smukt snitværk fra 1560. Felterne er idet fine "foldeværk", de rundbuede afslutninger foroven har plantemotiver i tidlig renæssancestil. – På skibets sydvæg ved orglet hænger en tavle med et langt mindedigt, forfatter af Gert Albertsen Schumacher (en slægtning af Peder Griffenfeld) i anledning af hans forflyttelse til Helsingør 1671. – På skibets nordvæg er der en mindetavle over faldne soldater fra Kregme sogn i krigene 1850 og 1864. – Klokkerne er fra 1649 og 1722.

 

Kirkens hjemmesideVore kirker i tekst og billeder Frederiksborg Amt. Jørgen Andersens forlag

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne