Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Holte Kirke

Holte Kirke

Ny Holte Pastorat – Rudersdal Provsti – Helsingør Stift – Sokkelund Herred – Københavns Amt

Holte Kirke er trods sin relativt unge alder hovedsageligt opført i middelalderlige stilformer.
Kirkens grundplan er romansk med tårnet vendt mod vest, derefter skib og korsarme og vendt mod øst koret med en halvrund apsis.
Kirken har kamtakkede, blændingsprydede gavle og rødt tegltag og var oprindelig hvidkalket både ude og inde.
Inde har kirken fladt bjælkeloft i kor og skib, mens korsarmene har tøndehvælv og apsis kuppelhvælv. Vinduerne er nærmest rundbuede med blyindfattede glas i pastelfarver.
Kirken blev bygget i to etaper:
Første del bestående af kor og korsarme stod færdig i 1940. Anden del bestående af langskib og tårn stod færdig i 1944.
Ideen til kirkebyggeriet opstod allerede kort efter år 1900, hvor man mente, at de 4.000 indbyggere i Holte Stationsby havde langt til kirken i Søllerød, - men først i 1928 nedsatte man en 'Komite til opførelse af en kirke i Søllerød Sogns vestlige del'. Der var forskellige forslag fremme vedrørende placeringen af kirken, deriblandt grunden hvor Rådhuset nu ligger.
Et halvt år efter Komiteens stiftelse købte man en egnet grund på den nordlige side af Toftevej, og man kontaktede arkitekt Frederik Kiørboe, som udarbejdede et forslag til en rundkirke på omkring 24 meters højde og med ca. 400 siddepladser. Men som årene gik, og mens de nødvendige økonomiske midler blev indsamlet, frafaldt man dog tanken om rundkirken, bl.a. fordi det blev klart, at der skulle bygges i flere etaper. Arkitekten tegnede så en kirke i mere traditionel landsbykirkestil. Denne plan blev godkendt i 1935. Imidlertid fik man i 1937 mulighed for at erhverve en bedre grund, nemlig den nuværende kirkegrund, som er en af sognets højest beliggende grunde. De to grunde blev mageskiftet.
I 1938 begyndte man kirkebyggeriets første etape, og den 26. juni fejrede man grundstensnedlæggelse. De tre grundsten er indmuret i fundamentet til det fritstående murede alter. Kirken blev indviet den 25. marts 1940. Det kostede 99.000 kr. at opføre første del af kirken. Pengene blev indsamlet af private ved basarer og lignende.
Tanken var, at sognet nu skulle klare sig med denne første del af kirken, indtil man fik indsamlet midler til at opføre langskib og tårn. Da Danmark i april 1940 blev besat af tyskerne, ønskede regeringen imidlertid at få gang i alt planlagt byggeri for at nedbringe arbejdsløsheden. Man frygtede ganske enkelt, at tyskerne ville sende danske arbejdsløse på tvangsarbejde i Tyskland. Staten bidrog derfor med 100.000 kr. og Søllerød Kommune med 15.000 kr. til færdiggørelsen af Holte Kirke, og man kunne således allerede i 1941 trods krigen – eller paradoksalt nok på grund af den – påbegynde opførelsen af langskib og tårn. Den færdige kirke blev indviet den 12. marts 1944. Altertavlen er udført af billedhugger Johannes Hansen og består af en figurgruppe udskåret i relief, som forestiller Jesus, der velsigner de små børn. Gruppen er udskåret af lindetræ og malet med laserede voksfarver. Gruppen hviler på en sokkel, hvori der på forgyldt baggrund er indskåret ordene:

SANDELIG SIGER JEG EDER
DEN SOM IKKE MODTAGER GUDS RIGE
LIGESOM ET LILLE BARN - HAN SKAL
INGENLUNDE KOMME IND I DET

Malmstagerne på alteret er tegnet af arkitekt Fr. Kiørboe.
Malmlysekronerne i loftet er kopier af gammel renæssancekrone i Søllerød Kirke. Døbefonten er ligesom altertavlen udført af Johannes Hansen. Det er et keramikarbejde i uglaserede chamottesten. Som udsmykning har Johannes Hansen modelleret fire liggende spædbørn på fontens sider. Til døbefonten hører et dåbsfad og en dåbskande af sølv, udført af firmaet Just Andersen og skænket af Rudersdal Grundejerforening.
Krucifikset eranbragt på kirkens sydvæg er udført af Niels Helledie i 1981.
Kirkeskibet er anbragt på nordvæggen er en model af tremasteren Vita, fremstillet og skænket af daværende kirkesanger ved Søllerød Kirke, Gunnar Knudsen.
Holte Kirke har hele 3 kirkeklokker, der alle er ophængt i slyngbom.
1. erhvervede klokke hang oprindeligt i en stabel uden for kirken. Ved kirkens færdiggørelse i 1944 blev den hængt op i tårnet. Klokken vejer ca. 700 kg og har en diameter på 970 mm. Dens indskrift er:

ANNO DOMINI MCMXXXVIII SKÆNKEDE
MURERMESTER CHRISTIAN PETERSEN OG
HUSTRU MARIE PETERSEN MIG TIL MINDE OM DERES SØN AXEL. JYSK JERNSTØBERI I
BRØNDERSLEV GJORDE MIG

2. erhvervede klokke er fra 1960 og er kirkens største. Den er leveret af De Smithske Jernstøberier, vejer ca. 900 kg, har en diameter på 1095 mm og bærer indskriften:

ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE

3. erhvervede klokke der er den mindste, blev erhvervet i 1964. Klokken er støbt i udlandet, men er leveret af De Smithske Jernstøberier. Den vejer ca. 500 kg, har en diameter på 835 mm og bærer indskriften: TIL KIRKENS 25 ÅRSDAG 1965
Der er i kirken fem malerier af Bodil Kaalund. Et lille med påskeliljer er ophængt i koret ved døbefonten. I korsarmene hænger to store cirkelrunde malerier med titlerne Nedtagelsen af Korset og Opstandelsen. På hver sin side af orglet hænger to aflange malerier, hvis motiver er Jakobs Drøm og Mariæ Bebudelse.
Det oprindelige orgel er bygget af firmaet Marcussen og Søn i 1943. Orglet har gennemgået forskellige ændringer i tiden mellem 1953 og 1967 og blev i 1978 ombygget af P.G. Andersens Orgelbyggeri.
Orgelfacaden er tegnet af arkitekt Fr. Kiørboe og træskærerarbejdet er udført af billedhuggerne Schütze og Theilmann.
Orglet gennemgik i 2000 en større ombygning. For at bedre akustikken blev orglet rykket 1,65 meter frem i kirkerummet. Pulpituret blev udvidet i kirkens fulde bredde. Orglet blev forsynet med elektronisk registratur, således at man kan forprogrammere klangskift i orgelværkerne til stor hjælp for organisten.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne