Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Glostrup Kirke

Glostrup Kirke

Glostrup Pastorat – Glostrup Provsti – Helsingør Stift – Smørum Herred – Københavns Amt

Glostrup Kirke har siden den blev bygget i det 12. århundrede gennemgået flere ombygninger. Den største fandt sted fra afslutningen af 1400-tallet til o. 1530, hvor skibet forlængedes mod øst, og tårnet med trappehus rejstes mod vest. 1873-74 opførtes våbenhuset og langhuset blev skalmuret. Under den store ombygning blev kirkens indre rum forsynet med krydshvælv, hvoraf to blev spændt over den oprindelige, romanske kerne, to over kirkens nye østforlængelse og eet over det rum mod vest, som dannes af tårnets nederste del. Som kirken fremstår i dag, er det som en gotisk enhedskirke, hvor skib og kor er under samme tag med samme højde og bredde. I kirkens tårn er ophængt to klokker begge med indstøbte skriftbånd, hvoraf det fremgår af hvem og hvornår, de blev støbt. Den ældste er støbt af klokkestøber Laurids Madsen, København i 1558. Den yngste klokke er en genbrugsklokke, idet den af en oprindelig fra 1708 er omstøbt hos Gamst og Lund, København i 1848. Alterbordet er forsynet med et forhæng, antependium , som prydes af to kronede monogrammer HNN og ECP. Initialerne står for Hans Nicolaj Nissen og Eva Cathrine Pechiile, der var kirkens sidste private ejere, som også skænkede de to alterstager, der bærer årstallet 1756 og navnet Hans Nicolaj Nissen. Stagernes to lys symboliserer Guds to gaver til mennesket, Gammel- og Ny testamente.
Endvidere ses bl.a. et faksimiletryk af Chr.III's danske bibel, der er skænket kirken i 1928 samt en kopi af den syvarmede olielampe, der stod i Jerusalems tempel. Denne stage er skænket kirken i 1920.
Alterbilledet er malet af P. Raadsig i 1863 og forestiller Kristus i Emmaus. (Lukas 24,13-35)
Døbefonten er fra kirkens ældste tid og er et skånsk sandstensarbejde. Dåbsfadet er af tin med mestermærke og Københavns byvåben samt årstallet 1746. Dåbskanden er en tysk ølkande fra 1700-tallet. På væggen er ophængt et fontelåg af kobber fra o. 1700.
Prædikestolen er udført af Trogels snedker, København i 1635. I dens fag ses de fire evangelister indrammet af dydehermerne styrke, mådehold, tro, retfærdighed og klogskab.
Orglet har 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Det er bygget af orgelfirmaet Marcussen og Søn, Åbenrå, og opsat i kirken 1953.
På den sydlige væg til højre for udgangen til våbenhuset ses et epitafium med latisk tekst over Søren Kornerup født 1624 og død 1674. På våbenhusets østlige væg findes et andet epitafium over samme Søren Kornerup.
To smedejernsdøre fører ind til kapellet der er opført o. 1760 som gravkapel for kirkens daværende ejere H.N.Nissen og hustru, som begge efter deres død 1771 hviler her i to sortmalede egetræskister.
Til venstre for indgangen til kapellet hænger det tidligere korbuekrucifiks, der er fra 1600-tallets begyndelse.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne