Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Birkerød Kirke

Birkerød Kirke

Birkerød Pastorat – Rudersdal Provsti – Helsingør Stift – Lynge-Kronborg Herred – Frederiksborg Amt

Birkerød Kirke er en af to kirker i Birkerød Sogn. (Den anden kirke i sognet er Høsterkøb Kirke (bygget 1908) i Høsterkøb i den østlige del af sognet.) Koret og den ældste del af skibet er romansk og opført af kampe- og kridtsten. I 1200-tallet forlængedes skibet mod vest, og et lille kapel mod syd samt et våbenhus mod nord. Den fladloftede kirke fik i 1300-tallet hvælvinger. Det kraftige tårn blev bygget omkring 1475. Samtidigt blev de små romanske vinduer erstattet med større gotiske spidsbuede vinduer. Det lille romanske kor forsvandt og blev erstattet med et kor i samme bredde som skibet. Sidst i 1400-tallet blev der i nordøst opført et lille sakristi, med det gamle nordkapel blev i 1503 afløst af et dobbeltkapel. Tidligere var kirken tækket med bly, men er nu teglhængt. Kirken er blandt andet kendt for sine meget smukke gotiske kalkmalerier fra ca. 1325-50. Blandt motiverne er: Syndefaldet, Kain og Abel, Nadveren, Livets træ, Livets hjul, Himmelkroning samt Dommedag. De var i mange år overkalket med i starten af 1900-tallet blev de afdækket og blev sidste gang renoveret i 1997. Den sengotiske altertavle med udskårne figurer, formentlig udført i Nordtyskland (Lübeck) i slutningen af 1400-tallet er en skabsaltertavle med et midterskab samt to sidefløje. Der er spor af at disse sidefløje har haft endnu et sæt fløje. Den nuværende sandstens døbefont fra 1944 med et tinfad fra ca. år 1900 har erstattet en tidligere egetræfont fra ca. 1650. I våbenhuset ses der en fod fundet i et stendige og stammer muligvis fra kirkens første døbefont. Prædikestolen fra omkring år 1600 bærer Christian d. IVs monogram. Den prydes af træskærer arbejder af de fire evangelister samt de seks dydehermer: Retfærdighed, Klogskab, Mådehold, Troen, Kærligheden og Håbet. På sydvæggen i koret hænger i dag en fyldningsstykke fra prædikestols opgang, med navnet på kirkens præst da prædikestolen blev opsat. Foran orglet er der opsat 7 billder af Jesus og 7 apostle. Disse er restaureret efter de i 1880 blev fundet i en kiste under kirkegulvet. I kirken hænger et sæt lænker og lodder. Disse stammer fra præsten Henrik Gerner, der i 1659, under svenskekrigene, blev svenskernes fange på Kronborg efter et mislykket forsøg på at generobre selvsamme fæstning. Henrik Gerner blev først dødsdømt, men senere benådet og hensat i fængsel i Kronborg. Efter svenskekrigene kom han tilbage til Birkerød, men blev senere biskop i Viborg. Der er ophængt to kirkeskibe i kirken, Det ældste er et orlogsskib, som man mener er fra omkring 1650, hvilket gør at det er et af landets ældste kirkeskibe. Orlogsskibet hænger i Mariakapellet, som er sideskibet. Det andet skib, som hænger i skibets vestfag er ophængt i 1946 og er en model af skoleskibet 'Georg Stage'. Denne model er udført af Johannes Engstrøm, Birkerød Kirkes ældste kloote bærer Sophie Amalies navnetræk. Hun var dronning fra 1628-85 og boede på Hørsholm slot.

Wikipedia/folder i kirken

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne