Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hellig Tre Kongers Kirke

Hellig Tre Kongers Kirke

Vallensbæk Pastorat – Glostrup Provsti – Helsingør Stift – Københavns Amt

Vallensbæk Kirke har i mange år trængt til aflastning. Kirken har ganske enkelt være for lille til at rumme alle de mennesker, der søger til gudstjeneste, dåb, vielse og begravelse i Vallensbæk.
Menighedsrådet fik af Kirkeministeriet lov til at gå i gang med et kirkebyggeri, under forudsætning af, at der blev udskrevet en arkitektkonkurrence. I 2006 indstillede en enig dommerkommite og menighedsråd, at vinderpojektet skulle være det fra Erik Møller Arkitekter: Helligtrekongers Kirke.
Grundidéen i den valgte løsning er, at tre forskellige bygningsformer i et kommende kirkecenter vil fremtræde med et rektangel (Den gamle kirke), en rotunde (den nye kirke) og en fløjbygning (Sognegården). Placeret, som de er tæt ved hinanden og rundt om et åbent torv, skal de give de mindelser om tidlige kristne kirkekomplekser, f.eks. som Salona ved Split i Kroatien med kirker, baptisterier, oratorier og reflektorier i hver deres bygning.
Mellem de tre bygninger opstår dermed en kirkeplads med den gamle vestlige kirkegårdsmur som pladsens rygrad. Pladsen kan, som arkitekterne har udtrykt det, om sommeren blive anvendt til udendørs gudstjenester, kirkespil og aktiviteter for børn og unge. Kirkepladsen skal opleves som en central lysning i en birketræslund, der er tænkt plantet ud over arealet. Denne birketræslund skal binde de tre bygninger sammen, og skal give kirkens område en overordnet karakterfuldhed.
Den nye kirke er udformet som to sammensatte cylindriske bygningsdele. En indre rotunde i hvidkalket murværk, som indeholder kirkerummet. Og en lidt lavere og større ydre cylinder udenom som en periferibygning med en glasfacade. Periferibygningen indeholder sideskibe, våbenhus, sakristi og øvrige rum.
Glasfacaden var tænkt udført som en kombination af transparente, massive og forskelligt farvede felter. Dagslyset skulle reflekteres som spredte farvespejlinger på kirkerummets hvidkalkede vægge. Dette skulle understrege det hvidkalkede kirkerum, der sammen med sideskibets form og udtryk skaber en både højtidelig og værdig kirke.
Den oprindelige ide med farvet glas blev dog økonomisk så tung, at den nuværende løsning med vinduer i forskellige gråtoner, kombineret med indvendigt opsatte plexiglasplader, der dels reflekterer lyset i tusindvis af små prismer, dels opsuger lyd, blev valgt i stedet. Formgivningen har udspring i de gamle inskriptioner i Vallensbæks middelalderkirke, ligesom kirkens typografiske udsmykning fodfæste i de tidligste kristne inskriptioner i Rom. Den sirlige formgivning er udført af typografen og bogtilrettelæggeren Carl-H.K. Zakrisson, kendt for sit design af Den Danske Salmebog, og skabt i samarbejde med skrifttegneren Allan Daastrup, Søren Ulrik Thomsen og arkitekten Peder Elgaard.
I Helligtrekongers Kirke står der et træ - et livets træ - et dåbstræ.
Det er smeden Arne Nielsen, Snekkersten, der har stået for valsning og svejsning - og træet har fra indvielsen stået til venstre for døbefonden midt mellem den indre og ydre ring af kirken. Dermed er træet både synligt inde og udefra.
Hver gang et barn eller en voksen bliver døbt, bliver hans eller hendes navn og dåbsdato syet på et stofæble. Æblet bliver hængt på dåbstræet efter dåben.
Alle dåbsæblerne bliver senere "plukket" ved en æblehøstgudstjeneste, som afholdes for alle de døbte og deres familier. 

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne