Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Kirke Værløse Kirke

Kirke Værløse Kirke 

Værløse-Hareskov Pastorat – Ballerup-Furesø Provsti – Helsingør Stift – Smørum Herred – Københavns Amt

Langt de fleste kirker i Danmark er bygget i løbet af middelalderen i århundrederne efter at kristendommer kom til landet. Kirke Værløse Kirke er en af disse gamle kirker. Det er en klassisk romansk landsbykirke, antagelig bygget omkring år 1200. Oprindelig har der blot været skib (med fladt bjælkeloft, ligesom man f.eks. kan se det i Måløv Kirke) og korparti. Menigheden kom ind i kirken gennem mandsøren (den nuværende indgangsdør til højre i kirken) og kvindedøren (til venstre, senere tilmuret).
I kirken stod man op og fulgte den gudstjeneste (eller messe) som præsten holdt ved alteret i koret. Der var ikke kirkebænke som nu. Bag alteret kunne man se det østvendte vindue i korrundingen, og på korrundingen over vinduet så man den tronende Kristus (Maiestas Domini) omgivet af de fire evangelistsymboler, altsammen malet i stærke farver. Man kan altså sige, at menigheden der kom i kirken i middelalderen, havde livets og verdens mål og mening for øje. De så lyset fra øst der både symboliserer Kristi komme til jorden og det gudsrige, der skal bryde frem ved verdens ende. De så Kristus som den der har fået "lagt alt under sine fødder" (1. Korinterbrev 15:27). De så et billede af det håb om kommende herlighed, der er givet med det kristne evangelium.
Døbefonten stod dengang sikkert lige inden for kvindedøren eller måske midt i kirkeskibets nedre del. Den er hugget i ét stykke og smykket med såkaldte rebsnoninger, der både kan opfattes som et tegn på dåbens beskyttende kraft og som et evighedssymbol. Endnu i middelalderen fik skib og kor både hvælvinger og større vinduer, og tårnet blev opført. I tårnrummets fire hjørner ser man to mands- og to kvindehoveder (svarende til mands- og kvindesiden i kirken).
Også efter at den lutherske reformation blev indført i Danmark i 1536, kom der ændringer i Kirke Værløse Kirke. Døbefonten blev flyttet frem i kirken. For reformatorerne var det vigtigt, at dåben ikke blot blev opfattet som"adgangstegn" til kirken. Dåbshandlingen skulle også være forkyndelse af Guds nåde for den forsamlede menighed. Derfor blev døbefonten anbragt, så alle bedre kunne se, hvad der foregik.
Kirken blev nu først og fremmest en ordets kirke. Der kom bænke i kirken og en prædikestol, så alle kunne se præsten og høre, hvad der blev sagt. Prædikestolen i Kirke Værløse Kirke er fra midten af 1600-tallet. På siderne er der udsåret figurer, der symboliserer de fire evangelier og hoveddyderne: tro, håb, kærlighed, klogskab og retfærdighed (Fra gammel tid har man regnet med i alt syv hoveddyder: tapperhed og mådehold mangler). På manuskriptpulten står der en påmindelse til præsten: Nec minere nec addere. Det er latin og betyder: "Hverken formindske eller tilføje", og det svarer helt til det løfte, enhver luthersk præst aflægger om at forkynde evangeliet "rent og purt".
Også i nyeste tid har Kirke Værløse Kirke ændret udseende. I 1973 blev kirken restaureret. Det lille vindue i koret, som havde været muret til, blev åbnet igen, og det gamle alterbillede blev erstattet af Mogens Jørgensens lysaltertale. (Det gamle alterbillede fra det 19. århundrede hænger nu på skibets sidevæg til venste for indgangen. Det viser Marias bebudelse).
Lysaltertavlen forener noget ældgammelt og noget helt moderne. Formgivningen er moderne, men samtidig er lyskompositionen i overensstemmelse med korrummets oprindelige idé: at vi skal se mod lyset. De mange små lys tegner tilsammen billedet af en flammende ild. Ilden er symbolet på Gud Helligånd, sandhedens og kærlighedens ånd, som lever og virker i kirkens forkyndelse og i vores liv som kristne.
Alterkalk og det øvrige altersølv er fra tiden efter reformationen. Sammen med døbefonten er altersølvet kirkens vigtigste inventar. Det benyttes ved de to hellige handlinger, dåben og nadveren, som vi kalder sakramenter, og som er indstiftet af Kristus selv.
Kirkens to klokker er begge fra tiden omkring år 1600. De har gennem fire hundrede år kaldt sognets folk til kirke. De har kimet for brudefolk og ringet for de døde. Og de minder os morgen og aften om, at vi skal sige Gud tak for livet og under alle forhold vende os mod Ham.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne