Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Kliplev Kirke

Kliplev Kirke

Kliplev Pastorat – Aabenraa Provsti – Haderslev Stift – Lundtoft Herred – Aabenraa Amt

Den nuværende kirke er bygget i det 15. årh. og begyndelsen af det 16. årh. Ombygningen skete, fordi kirken blev en valfartskirke. Sådanne kirker har et eller andet, der anses for særligt helligt, og som oftest er det også helbredende. Det hellige i Kliplev var et Sct. Hjælper krucifiks.Ligesom mennesker i katolske lande den dag i dag samles i store skarer ved valfartsstederne, gjorde de det dengang her. Dette har gjort, at Kliplev gamle kirke er blevet for lille. Den blev revet ned og en ny er blevet bygget omkring 1450, nu i gotisk stil.
Gejstligheden er til sidst blevet så stor, at koret er blevet for lille. Det blev revet ned og et nyt og større er bygget i stedet. Det er næsten lige så langt og bredt som skibet og højere end dette. Dette kor fra ca. 1510 giver kirken både udvendigt og indvendigt et udseende, der adskiller den fra andre danske kirker. Det har oprindeligt været meningen, at skibets hvælv- inger skulle have været bygget op i samme højde som korets. Men det satte reformationen en stopper for.
Den ældste del af kirkens bygninger er af træ.Det er klokketårnet, som er at til ca. 1300. Det er Danmarks ældste klokketårn og dermed vor ældste træbygning. Det adskiller sig på flere punkter fra de andre klokketårne. Tømmeret er voldsommere i dimensionerne, kopbåndene er udskårne, ligeledes midterstolpen, og den går kun op til gulvet i klokkerummet. Dette leder tanken tilbage til til de gamle forsvarstårne af træ, der er forbilleder for vort tårn. Også dette har været brugt til forsvar. Over kongen samlede man sten og andet, der skulle ligge klar til at kastes i hovedet på en angriber.
I kirkens sakristi står et urværk fra ca. 1600. Indtil 1974 kunne det slå timeslag på klokken i spiret. Værket havde ligeledes forbindelse til kimer-manden inde i kirken. Nu styres såvel timeslagene som den daglige morgen- og aftenringning af det elektriske ur på væggen ved siden af det gamle vær
På hovedalteret stod der oprindeligt en stor tavle, der skildrede Marias liv. Det nuværende blev opsat i 1774 og er skåret af Peter Christian Hansen i rokokostil, som en efterligning af alteret i Nikolaj kirke i Flensborg.
Hovedbilledet, der er malet af Jens Martin Lund, Flensborg, skildrer opstandelsen i den voldsomme form. Kristus holder en korsfane i hånden. Den bærer Dannebrogs farver men er her opstandelsesfanen. De tre billeder i alterbordsforsiden er først sat på denne plads ved sidste restaurering af kirken. De har sikkert engang haft deres plads i et pulpitur.
Alterskranken er fra restaureringen i 1882. Før den tid brugte man de to skamler, der nu står bagved alteret. De stod ved hver sin ende af alteret. Man fik brød mod nord og vin mod syd.
Altertæppet er syet af sognets damer efter tegning af arkitekt Karen Clemmensen.
Alterdugen ertegnet af Ernestine Nyrop.
Døbefonten med tilhørende himmel, stammer med sine smukke udskæringer fra Henrik Ringerinks værksted i Flensborg.
Den meget smukke prædikestol fra 1609. Den er skåret for penge, der var skænket af Birgitte Ahlefeldt. Ahlefeldterne var en tysk slægt. Derfor står der tyske indskrifter under billedfelterne. Stolen er sin døbefonten fra Henrik Ringerinks værksted i Flensborg.
Orglet er fra Marcussen & Søn. Det er taget i brug første gang i 1882.
Af middelalderligt inventar er kun krucifiksgruppen bevaret. Dens plads var oprindeligt i korbuen vendt ned mod skibet. Af stilen kan man se, at den er skåret 1510-1530, altså samtidig med, at koret blev bygget.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne