Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Højrup Kirke

Højrup Kirke

Gram-Fole-Højrup Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Frøs Herred – Haderslev Amt

Højrup Kirke er bygget i 12-1300 tallet.
Den ligger i det sydøstlige hjørne af sognet - den lavere liggende stationsby Arnum ligger nordvest for kirken (jernbanen nedlagt 1938).
Ved reformationen kom kirken under landsherren og fra 1544 under hertug Hans. Efter hertugens død 1580 overgik kirken til kongen. Kirken er nu folkekirken.
Kirken består af kor og skib fra senromantisk tid ca. 1200. Tårnet har pyramidespir og bærer forskellige årstal, der vidner om, hvornår forskellige restaureringer er foretaget. Tårnets klokkestokværk har til hvert verdenshjørne to fladbuede glamhuller, men kun i nord og øst er den originale form bevaret. Klokken er støbt i 1611 af Borchardt Quellichmeier. Påskriften er: VERBUM DOMINI MANET IN ÆTERNUM BORCHARDT GEL GIESSER M ANNO 1611. Oversat står der: "B. Q. gjorde mig. Herrens ord bliver evindelig". Tårnets sydmur har jernankre med ISLH og 1778, vestmuren 1752 og 1811referende til forskellige murarbejder. Nogle år før 1881 blev tårnrummet, indrettet til våbenhus, da det oprindelige våbenhus på skibets sydside blev nedrevet. Muligvis har det en tid tjent som skole, eftersom det i 1721 forsynedes med loft og skorsten. I 1758 opførtes et sakristi på korets nordside. Det må være fjernet 1856 ved korets ombygning.
Kirken har hulkantet granitsokkel. Hovedmaterialet er rhinsk tuf, men der er også benyttet granitkvadre og munkesten. Kirken har gennem tiderne undergået store forandringer bl. a. som følge af lynnedslag i 1855. Der var oprindeligt tre døre. En kvindedør i skibets nordside, en i våbenhuset og præstedøren i korets sydmur, som stadig er bevaret. I dag er der indgang gennem tårnet.
Kirken står hvidkalket med blytag. Soklen var tidligere tjæret, men står nu i rå granit.
Altertavlen var oprindelig enskabstavle fra 1400-tallet med to bevægelige fløjskabe. Midtfeltet indeholdt indtil 1881 et relief af Kristus som verdensdommer flankeret af Maria og Johannes Døberen som forbedere. Det kom i 1902 til museet i Flensborg som "Leihgabe" (deponering) efter i mellemtiden at have ligget på loftet. Midterfeltet blev erstattet med Kristus på korset indtil 1970, da der blev lavet en kopi af de oprindelige figurer.
Korbuekrucifikset er fra omkring 1200 med nye arme og delvis fornyede fødder efter fald i 1925.
Processionskrucifikset fra begyndelsen af 1400-tallet er anbragt på skibets nordre væg.
Prædikestolen bærer årstallet 1582. I de fire storfleter er evangelisterne malet. Indskrift: (oversat fra latin) "Jeg lever siger Herren jeg vil ikke synderens død men at han skal omvende sig og leve". Himmelen over prædikestolen stammer fra 1700-tallet.
Døbefonten i korbuen granit er fra 1933. Dåbsfadet er en gave til kirken ved et barnebarnsdåb i 1969. Dåbsspanden blev skænket af menigheden ligeledes i 1969.
Den oprindelige døbefont: fra ca. 1250 blev i 1904 overført til Flensborg Museum. Her har den stået indtil 2010, hvor museet henvendte sig til Højrup Kirke og foreslog at døbefonten kom tilbage til dens oprindelige placering. Den er oprindelig bestilt på Gotland og forarbejdet der. Materialet er kalksandsten.
Menigheden har placeret den hjemvendte store 800 kg. tunge døbefont lige ved indgangen til kirken i skibets nordside. Indtil reformationen var det måske det sted i kirken, hvor denne 800 år gamle døbefont havde sin placering.
Pulpituret i vest er fra 1729. Af dette pulpitur, der strakte sig dels langs skibets vestvæg, dels langs nordvæggen, fjernedes nordpolpituret med 28 pladser i 1857. Vestpolpituret bærer langs underkanten to ovalfelter. Det ene med Frederik IV.s gennembrudte monogram. Det andet med det malede årstal 1729.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne