Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Bevtoft Kirke

Bevtoft Kirke

Bevtoft-Skrydstrup Pastorat – Haderslev Domprovsti – Nørre Rangstrup Herred – Haderslev Amt

Bevtoft Kirke har sit udgangspunkt i et romansk kapel, der blev udbygget til en rigtig sognekirke allerede i slutningen af 1100-tallet. Kirken har i dag 250 siddepladser. Den er bygget af kvadre, der dog er stærkt omsatte, hvilket tydeligt ses overalt.
I sengotisk tid er tilføjet et munkestensmuret vesttårn af Tørninglen-typen, som er typisk for egnen. Tårnet er blytækt, mens kirkeskib og kor er skifferbelagte. Desuden er tilføjet et våbenhus mod syd i 1970. Kirken er restaureret indvendig i 1989 og fremstår som et lyst og venligt rum. Den fik nyt tag i 2012.
Tårnrummet har indvendig et otteribbet krydshvælv, der åbner sig mod kirkeskibet med en spidsbue. Her er orgelet placeret. Orgelet er fra 2003, bygget af Marcussen & Søn i Aabenraa og har 12 stemmer på to manualer. Kirkens tidligere orgel benyttes nu i Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København. Kirkeskibet har fladt bjælkeloft, mens koret ligeledes har en otteribbet hvælving.
Prædikestolen er fra 1645 og altertavlen er fra 1635. Begge dele blev ændret i 1745-46, hvor der blev indsat figurer fra en gotisk tavle fra ca. 1525. Over altertavlens sidefløje står der 4 apostle, resten er anbragt på prædikestol og lydhimmel. Øverst på alteret ses en deisis, dvs. Maria og Johannes døberen som forbedere hos den dømmende Kristus. På det øverste felt mellem de fire apostle ses et korsfæstelsesbillede. Alterets hovedmotiv er en nadverfremstilling fra 1746, og i sidefelterne ses to store figurer: Maria Magdalene og Sct. Morten. På Lydhimlen ses endvidere et passionskrucifiks fra ca. 1425, mens et større korbuekrucifiks fra midten af 1200-tallet med sidefigurer fra omkring 1500 er placeret på skibets nordvæg.
På korvæggens nordlige del modsat prædikestolen findes en madonnafigur fra et forsvundet sidealter fra midten af 1400-tallet. På nordvæggen findes desuden en mindeplade for faldne i første verdenskrig, ligesom også et par marmorplader i korbuen og et par trætavler på sydvæggen er mindetavler. Døbefonten er placeret midt i koret og er en romansk font med flade relieffer.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne