Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Aller Kirke

Aller Kirke

As-Klakring-Juelsminde Pastorat – Hedensted Provsti – Haderslev Stift – Bjerre Herred –Vejle Amt

Den langstrakte kirke består af kor og skib formentlig fra sidste halvdel af 1200-tallet samt en række senmiddelalderlige udvidelser, der er gennemført etapevis ca. 1475-1525. Kor og skib fik indbygget hvælv, et våbenhus blev opført ved skibets sydside og skibet forlænget mod vest og forsynet med et lille såkaldt styltetårn, der er ombygget flere gange. - Et kapel ved skibets sydside (nedrevet om- kring 1800) var ældre end hvælvene i skibet. Kirken er hovedistandsat og nyindrettet ca. 1800 og restaureret igen 1904.
Trods brug af blandede materialer, kampesten og tegl, formodes kor og skib at være opført under ét og efter åbningernes form at dømme i overgangstiden mellem romansk og gotisk. Grundplanen er traditionel romansk, dog med en forholdsvis bred korbue. Når korets østre hjørne og skibets sydøstre i dag er af tegl, skyldes det senere reparationer, for også de må oprindelig have været af granit.
Kirkens ombygning – også udført i tegl - til et hvælvet rum i gotisk stil og med tilbygninger i syd og vest - har strakt sig over et par generationer og kan ud fra de kalkmalede dekorationer dateres til ca. 1356.
I koret har murermesteren tilsyneladende efterladt sit bomærke, der findes tilsvarende i Vor Frue Kirke i Århus og i Viby Kirke.
Våbenhuset ved skibets sydside nævnes første gang i 1680, da det skulle kalkes indvendigt. I ombygninger omkring 1800 og 1904 er det blevet ændret til sin nuværende stil, muret af moderne mursten og med et krydshvælv, der hviler på spinkle, falsede piller, mens døren fik en rundbuet afslutning.
Et senmiddelalderligt kapel ved skibets sydside blev formodentligt anvendt som begravelse for ejere og medejere af Palsgård på foranledning af Mourids Podebusk, der i 1572 istandsatte kapellet til sin fætter Hartvig Thomesen Juul til Estrupgård. Dette adelige gravkapel, der forfaldt, igen rummede i 1768 fire ligkister af slægten Reedtz. Kapellet blev nedrevet ca. 1800.
Kirkens nuværende fremtræden er resultatet af ombygningen i 1904 og en mindre ombygning i 1960, hvor der blev indlagt el og opsat oliefyr.
Kirkens kalkmalerier er udført ca. 1475-1525 og svarer til andre i Århus stift og Føns kirke på Fyn (ræv, stork, "fakkelmand" og rosetter), i koret en dobbelt lilje og et våben for Jens Iversen Lange, der i 1449-82 var biskop i Århus. I skibet findes f.eks. dyrehoveder af hjort, okse, vædder og får samt fantasidyr.
I 2. og 3. fag findes hvælvdekorationer, to små ankre, en træsko samt otte forskellige bomærker, som måske henviser til nogle af sognemændene. En del af dekorationerne blev imidlertid overhvidtet igen i 1904. Et krucifiks fra 1650-1700 består af en muskuløs 72 cm høj Kristus-figur og er fastgjort på et svært bjælkekors fra 1900-tallet.
Den romanske granitdøbefond er det ældste inventar, men den er ikke med sikkerhed udført til As kirke. En klokke, signeret af Albertus Pauli, er fra 1510, de gotiske alterstager fra ca. 1550-75 og et korbuekrucifiks ca. 1650-1700.
Kirkens indretning er præget af restaureringen 1904-05, da alter, prædikestol, stoleværk og vægpaneler er udført i dis- se år i nygotisk stil i blankt, ferniseret egetræ. Inventaret er formentlig tegnet af H. C. Amberg og udført af billedskærer E. Camin i Horsens.
Alterbordet fra 1904 er et panelværk på 188 x 65 cm, 100 cm højt og helt dækket af et nyere alterklæde af rødt fløjl, der afsluttes af en broderet frise med korsmotiver. Alteret er udført i nygotisk stil af blankt, ferniseret egetræ. Maleri- et, Jesus på korset, malet i 1904 - udført i olie på lærreder en kopi efter den spanske barokmaler, billedhugger og arkitekt Alonso Cano.
Altersølvet fra 1758 er udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, og har våbener for kirkeejerne Henrik Bille og Mette Johanne Arenfeldt. Den 13 cm brede disk har på undersiden samme stempel som kalken. Oblatæsken ca. 1700 -25 er et sjældent arbejde af elfenben, hvor der på skruelåget et fastgjort et lille krucifiks af 1300-tals type.
Prædikestolen 1904-1905 er udført efter H.C. Ambergs tegning i nygotisk stil. Prædikestolen er placeret i kirkens nordøstre hjørne og står i blankt, ferniseret egetræ. Den betrukne læsepult er fra 1926.
En herskabsstol er ligeledes fra 1904-05 , tegnet af Amberg, og udført i blankt, ferniseret egetræ.
Orglet er fra 1992 med 10 stemmer, 2 manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.
I As kirkes lange historie har der flere gange været udskiftninger af inventaret, og en del af tidligere tiders inventar opbevares i dag på museerne i Glud og Horsens.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne