Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Gammel Haderslev Kirke

Gammel Haderslev Kirke

Gammel Haderslev Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Haderslev Herred – Haderslev Amt

Gammel Haderslev Kirke ses tydeligst, når man kommer ad omfartsvejen sydfra, hvor man har et godt udsyn over Damparken med kirken beliggende til højre for vejen. Derfra synes den hvide kirke større end den egentlig er, og det skyldes det markante tårn med de fire hvide gavle og det røde tegltag, et såkaldt tørninglensk spir.
Kirken ligger midt på kirkegården og stammer fra den tidlige middelalder, sikkert 1100-tallet, længe før Haderslev Dam senere i middelalderen blev opdæmmet for at levere energi til møller og andet.
Det er en romansk granitkirke, som nu er kalket helt hvid både udvendig og indvendig. Sakristi og kapel blev tilbygget i 1877-78. Tårnet blev forhøjet med to stokværk i 1911 og forsynet med tørninglensk spir, dvs. et spir rejst over fire modstående gavle, og et våbenhus blev føjet til kirkens vestside. Kirkeskibet har fladt bjælkeloft og præges af et markant pulpitur, som er blevet stående trods flere restaureringer. I 1952 blev apsishvælvingen dækket med freskomalerier med motiv fra Johannes Åbenbaring, hvor Gud Herren sidder på tronen med lammet foran og de fire livsvæsener og "den store hvide flok". Gl. Haderslev Kirke har en renæssanceprædikestol fra 1609. Det vil sige fra kong Chr. IV's tid. Den bærer dog præg af en kraftig restaurering, som billedskærer C. Dahl foretog i 1871. Den blev også istandsat i 1950-erne, hvorfra vi har et billede af Alfred Seest, som var med til arbejdet i 1957-58 (nedenfor i midten). De fem skårne figurer: Kristus og evangelisterne er alle originale ligesom tekstfeltet nederst og nogle af panelerne. De snoede søjler og de bærende eller støttende udskårne dele under prædikestolen er ligesom andre mindre elementer nyere.Årstallet 1609 findes to steder: Lige under Kristus-figuren og i tekstfeltet nederst.
Døbefonten i Gl. Haderslev Kirke er en fornem romansk granitfont, hugget i en blågrå granit, formodentlig fra 1200-tallet. Den har en diameter på godt 80 cm. og er kun udhulet til halv dybde.
Gl. Haderslev Kirkes alterudsmykning er lavet af Hjalte Skovgaard ved restaureringen af kirken i 1950-erne.
Apsis udsmykningen er et freskomaleri fra 1952, hvis motiv er Johs. Åb. kap. 4-5, med Gud Fader på tronen i stråleglans med de fire livsvæsener omkring og omgivet af en stor skare. Foran tronen står lammet med bogrullen. Faktisk er billedet en levende illustration til teksten i de to kapitler.
Fonten står på en fod i en mere rødlig granit. Den er formet som en omvendt terningekapitæl, der slutter af med et rundbånd foroven mod selve fontkummen. Hjørnernes knopper har formodentlig været hoveder, der nu er forvitrede, ligesom udsmykningerne i de fire arkader er det. Men det er efter alt at dømme fire plantemotiver, måske "livstræer". Gammel Haderslev Kirkes tre klokker hører til blandt de 44 klokker, som i anledning af genforeningen i 1920 blev støbt i de Schmidthske støberier i Aalborg som en gave til de kirker i Sønderjylland, hvis klokker var blevet smeltet om til kanoner under krigen.

Kirkens hjemmeside
Haderslev Domprovsti

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne